AWoning

Woning

 .

Koopwoning

.

Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan dient de waarde van de echtelijke woning te worden verdeeld. Indien de woning na echtscheiding aan één van uw beiden wordt toebedeeld, dan neemt diegene ook de hypothecaire lasten over en wordt de overwaarde tussen u beiden gelijkelijk verdeeld. Indien de woning na echtscheiding wordt verkocht, dan krijgt u te maken met de bijleenregeling.

 .

Uitkopen

.

Indien u de echtelijke woning overneemt, moet u uw ex-echtgeno(o)t(e) uitkopen. Houd er rekening mee dat het niet alleen betekent dat u de hele hypotheek alleen moet betalen, maar ook de helft van de overwaarde van het huis. Daar heeft uw ex-echtgeno(o)t(e) namelijk recht op. Zo nodig dient de hypotheek te worden verlaagd. De bank dient met een zodanige overname van de hypotheek in te stemmen.

 .

Bijleenregeling

.

Indien u door echtscheiding genoodzaakt bent de echtelijke woning te verkopen, dan kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling. Maakt u winst (overwaarde) door de verkoop van de woning dan moet u die verdelen. Uw deel van de overwaarde valt dan volgens de Belastingdienst onder de ‘eigenwoningreserve’. Koopt u nu weer binnen vijf jaar een andere woning, dan bent u verplicht uw deel van de overwaarde in de nieuwe woning te steken, wilt u voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komen. Bij de aankoop van een goedkopere woning hoeft dit niet. Indien uw ex-echtgeno(o)t(e) u uitkoopt telt deze uitkoopsom voor de Belastingdienst weer vijf jaar mee voor de bijleenregeling. Dit betekent dat u bij de aankoop van een nieuwe woning de overwaarde dient aan te wenden voor de aankoop van uw nieuwe woning, wilt u de hypotheekrente kunnen blijven aftrekken. Koopt u uw ex-echtgeno(o)t(e) uit, dan is de rente die u betaalt over de extra hypotheek wel gewoon aftrekbaar.

.

Huurwoning

.

U kunt met elkaar overleggen wie van u na de echtscheiding de huurwoning zal huren en bewonen. Mocht u daarover geen overeenstemming bereiken dan kunt u de rechtbank verzoeken te bepalen dat u na echtscheiding huurder van de woonruimte blijft. Indien u en uw ex-echtgeno(o)t(e) kinderen hebben, is er een grote kans dat de rechter het huis toewijst aan degene bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen. Als u geen kinderen heeft, maakt de rechter een belangenafweging. Indien wordt bepaald dat u huurder blijft van de woonruimte is het verstandig dat u de tenaamstelling op het huurcontract meteen laat aanpassen op het moment dat de echtscheiding officieel is.

 .

Onze specialist op het gebied van echtscheiding kan u hierover nader informeren. Neem vandaag contact op voor een eerste afspraak.