AVerzekeringen

Verzekeringen

 .

Verzekeringen met financiële waardeopbouw

.

Bij de verdeling van gemeenschappelijke goederen denkt u al snel aan uw huis of uw televisie. Maar verzekeringen kunnen ook een waarde vertegenwoordigen die onderling verdeeld of verrekend moet worden. Hierbij dient bijzondere aandacht uit te gaan naar de fiscale randvoorwaarden van met name levensverzekeringen. Een levensverzekering kan zowel een zogenaamde kapitaalverzekering zijn die u op de einddatum of bij overlijden een som geld uitkeert dat u als kapitaal ontvangt. Een levensverzekering kan ook een zogenaamde lijfrente zijn. Als deze polis uitkeert in de vorm van een kapitaal, kunt u dit kapitaal niet zonder fiscale consequenties als kapitaal ontvangen, maar wordt u geacht hier een lijfrente (=periodieke uitkering) voor te kopen.

 .

Bij een echtscheiding dienen alle verzekeringen geïnventariseerd te worden, zodat duidelijk wordt of een verzekeringspolis een waarde vertegenwoordigd in het economische verkeer. Als dit laatste het geval is, dan kan er sprake zijn van een te verdelen of te verrekenen bedrag. Dit is afhankelijk van het huwelijksgoederenregime dat op uw huwelijk van toepassing is.

 .

In plaats van uw levensverzekering op te heffen en de waarde te verdelen of te verrekenen heeft u ook de mogelijkheid de verzekering samen aan te houden of alleen voort te zetten.

 .

Uw advocaat kan u nader adviseren inzake de verdelingsmogelijkheden en fiscale consequenties.

 .

Verzekeringen zonder financiële waardeopbouw

.

Er zijn ook verzekeringen die niet meteen geld waard zijn, maar die wel aangepast moeten worden indien u gaat scheiden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een ziektekostenverzekering, verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, uitvaartverzekering, ongevallenverzekering, inboedelverzekering, autoverzekeringen en overlijdensrisico verzekeringen.

.

Indien u gaat scheiden is het belangrijk om uit te zoeken hoe u op dit moment verzekerd bent. U kunt dan samen met uw echtgen(o)t(e) bepalen op wiens naam de polis komt of blijft staan, en wie dus een nieuwe verzekering zal moeten afsluiten. Met name voor de kinderen die bijvoorbeeld voor de ziektekosten en WA-verzekering gratis zijn meeverzekerd is het verstandig om af te spreken onder wiens polis zij meeverzekerd zullen worden. Indien een verzekering gewijzigd wordt, moet u dit kenbaar maken aan de verzekeraar. Meestal vraagt de verzekeraar om een bevestiging van beiden verzekerden.

 .

Onze advocaat specialist kan u nader informeren. Neem direct contactop voor een vrijblijvende eerste afspraak.