De wettelijke indexering alimentatie voor 2014 bedraagt 0,9%.

De wettelijke indexering alimentatie, voor 2014, bedraagt 0,9%.

 

Jaarlijks aangepast

Jaarlijks worden de vastgestelde alimentatiebedragen aangepast (geïndexeerd). Dit is in de wet vastgelegd in artikel 1:402a BW. De minister van Justitie stelt elk jaar in november daarvoor een percentage vast. Dit percentage wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Met dit percentage wijzigen van rechtswege alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het jaar daarop (indexering).

alimentatie.indexering

Indexering 2014

De vastgestelde bijdragen in het levensonderhoud worden met ingang van 1 januari 2014 van rechtswege verhoogd met 0,9%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) op 25 oktober jl. bekendgemaakt.

(Voor 2013 bedroeg de wettelijke indexering 1,7%.)

 

Meer informatie.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met een van de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!

 

 

De wettelijke indexering van alimentatie.

De wettelijke indexering van alimentatie.

.

Jaarlijkse  indexering.

De overeengekomen of vastgestelde alimentatie wordt jaarlijks, van rechtswege,  gewijzigd met een, door de Minister van Justitie ,vast te stellen percentage: de wettelijke indexering.

.

Het indexeringspercentage per 1 januari 2013 is vastgesteld op 1,7%.

.

Wettelijk vastgelegd.

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen aangepast (geïndexeerd). Dit is in de wet vastgelegd in artikel 1:402a BW. De minister van Justitie stelt elk jaar in november daarvoor een percentage vast. Dit percentage wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Met dit percentage wijzigen automatisch alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het jaar daarop (indexering).

.

Niet naar de rechter.

U hoeft daarvoor niet naar de rechter en u hoeft er ook geen speciale afspraken over te maken. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt men naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid en de ontwikkeling van salarissen in andere sectoren.

 

Uitzonderingen op de indexering.

.

Op automatische aanpassing van alimentaties zijn een aantal uitzonderingen:

.

Uitsluiten indexering.

U kunt samen afspreken dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. U kunt ook de rechter verzoeken de indexering uit te sluiten. Dit kan wenselijk zijn als alimentatieplichtige een vast inkomen heeft, dat niet meegaat met het loon- en prijspeil.

.

Uitsluiten voor bepaalde tijd.

Verder kunt u de indexering, bij overeenkomst of via de rechter, uitsluiten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor één jaar. Een reden hiervoor kan zijn, dat de alimentatie aan het eind van een jaar wordt vastgesteld en de alimentatieplichtige niet op korte termijn een loonsverhoging krijgt.

.

Andere vorm van aanpassing.

Tenslotte kunt u kiezen voor een andere vorm van automatische aanpassing, die dan in een overeenkomst wordt vastgelegd of aan de rechter wordt gevraagd. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een koppeling aan de loonontwikkeling van de alimentatieplichtige.

.

Informatieregeling.

Bij een dergelijke regeling van automatische aanpassing moeten beide partijen elkaar op de hoogte houden van wijzigingen die van belang zijn, bijvoorbeeld inkomenswijzigingen. U kunt daar samen een informatieregeling voor vaststellen. Als de rechter zo’n aanpassing op maat geeft, kan hij of zij ook vaststellen wanneer er informatie voor de aanpassing moet worden gegeven.

.

Meer informatie.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met een van de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!