Wie krijgt de huurwoning?

Wie krijgt de huurwoning?

Bij scheiding van partners, die in een huurhuis wonen, zal één van de partners vaak ook nog na de scheiding, in de huurwoning willen blijven wonen. Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, moet u, in dat geval, beslissen wie in de gezamenlijke huurwoning blijft wonen.

echtscheiding, alimentatie

Onderling overleg

Wie van de partners, na de echtscheiding, in het huis blijft wonen, mag u, in onderling overleg, zelf bepalen.U heeft, omdat getrouwd bent allebei evenveel recht op de woning.

 

Overeenstemming

Is uw partner het ermee eens, dat u in de huurwoning blijft? Dan kunt u blijven wonen. Het huurcontract loopt gewoon door. U hoeft alleen maar de verhuurder schriftelijk te melden, dat u voortaan alleen in de woning woont. De verhuurder kan geen bezwaar maken.

 

Geen overeenstemming

Zoals reeds vermeld, bepaalt u, met uw partner, in eerste instantie zelf, wie er na de scheiding in het huis blijft wonen. Indien u er niet samen uitkomt, dan kunt u het aan een rechter voorleggen, deze zal dan een afweging maken.

 

Kinderen

Als u en uw partner kinderen hebben, is er een grote kans dat de rechter het huis toewijst aan degene, bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen. Als er geen kinderen zijn, maakt de rechter een belangenafweging.

 

Duur van bewoning

Als uw partner reeds voor het huwelijk in de huurwoning woonde, dan speelt, in de belangenafweging van de rechtbank, de duur van het afzonderlijke verblijf van beide echtgenoten in de woning, onder meer een rol.

 

Geen onderscheid hoofdhuurder, medehuurder

Indien U als huurder trouwt, dan wordt uw partner automatisch medehuurder. De rechter maakt echter geen onderscheid tussen de situatie dat u voor de echtscheiding hoofdhuurder of medehuurder was. De rechter kijkt naar wat een eerlijke beslissing is.

 

Het huis verlaten

Een veelvoorkomende misvatting is overigens, dat men het recht op verblijf in het huis verliest, wanneer men, vrijwillig, tijdelijk de woning verlaat. Als huurder geeft men hiermee geen rechten op.

 

Huurwoning en voorlopige voorziening

Om er zeker van te zijn dat u in het huurhuis kunt blijven wonen, kan uw advocaat, namens u, bij de rechter een voorlopige voorziening, voor het gebruik van de woning, aanvragen. De partner moet dan het huurhuis verlaten voor de duur van de procedure.

 

Verlenging

De voorlopige voorziening eindigt zodra de scheiding definitief is. Indien de rechter besluit dat het huurhuis aan uw ex-partner dient te worden toegewezen, kunt U om verlenging van de voorlopige voorziening vragen, zodat U niet meteen de woning hoeft te verlaten.

 

Advocaat

Het verdient natuurlijk de voorkeur, zeker in het geval er sprake is van kinderen, dat u er in onderling overleg uitkomt. Mocht dit echter niet lukken, dan zult u het aan de rechter moeten voorleggen, een echtscheidingsadvocaat van ons kantoor kan u hierin vakkundig bijstaan

 

Vragen

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

Stel uw vraag!

 

 

 

Heeft uw partner recht op uw “gouden handdruk” bij echtscheiding?

Heeft uw partner recht op uw “gouden handdruk” bij echtscheiding?

 

Gouden handdruk

De vraag of uw partner aanspraak kan maken, op een door u ontvangen gouden handdruk is afhankelijk van de vraag wat u met deze vergoeding heeft gedaan?

advocaat, echtscheiding, alimentatie

In onderstaand voorbeeld gaan we er vanuit dat u bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Indien u gehuwd bent op huwelijksvoorwaarden, is de vraag of de ander recht heeft op een deel van de vergoeding, afhankelijk van de inhoud van de huwelijksvoorwaarden.

 

Periodieke uitkeringen

Heeft u het geld van de vergoeding aangewend voor het afsluiten een verzekering, waaruit periodieke betalingen zullen worden gedaan, als aanvulling op het inkomen? Dan valt de waarde van deze bankspaarrekening of verzekering niet in de gemeenschap van goederen. In 2008 heeft de Hoge Raad beslist dat deze moeten worden gezien als “verknochte goederen”en deze hoeven dan ook niet te worden verdeeld bij de echtscheiding.

 

Verknochte goederen

Persoonlijk ‘verknochte’ zaken hoeven niet te worden gedeeld zoals: kleding, studieboeken en sieraden. Verknocht betekent dat het goed of de schuld, op een zo bijzondere en dusdanige wijze aan de ander toebehoort, dat deze buiten de gemeenschap valt. De verknochtheid wordt onder andere bepaald, door de maatschappelijke opvattingen hierover.

 

In één keer ontvangen

Heeft u de gouden handdruk, in één keer, door de werkgever uit laten keren? Dan is de gouden handdruk netto vermogen en valt de ontvangen netto uitkering meteen in de gemeenschap en moet dus bij echtscheiding worden verdeeld.

 

Inkomstenvoorziening voor de toekomst

Is de gouden handdruk gestort op een bankspaarrekening of stamrechtverzekering, als inkomstenvoorziening voor de toekomst? Dan is de rechtbank van mening dat de gouden handdruk niet verknocht is en het dus tot de gemeenschap van goederen behoort. Het saldo van de bankspaarrekening of de stamrechtverzekering dient dan ook verrekend te worden tussen beide echtgenoten. ( Hof Amsterdam 22 januari 2013, nr. 200.111.263/01.)

 

Keuzes

De rechten van een partner ten aanzien van een gouden handdruk zijn dan ook afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Keuzes die U vaak niet zelf kunt maken, maar waarbij wij u, met raad en daad, in kunnen bijstaan, zodat u tot een weloverwogen beslissing kunt komen.

 

Meer informatie

 

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden

 

Stel uw vraag!