Mijn partner weigert een ouderschapsplan te ondertekenen, kan ik nu wel scheiden?

Mijn partner weigert een ouderschapsplan te ondertekenen, kan ik nu wel scheiden?

 

Ouderschapsplan verplicht.

Ouders, die gaan scheiden en samen het gezag hebben over hun minderjarige kinder(en), zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt overigens niet alleen bij echtscheiding, maar ook bij het uiteengaan na samenwonen en ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

In het ouderschapsplan staan de afspraken over de verdeling van de zorg, opvoedingsstaken, omgang, informatie-uitwisseling en kinderalimentatie.

 

Maar wat als een van de ouders nu weigert, aan het opstellen van het plan, mee te werken?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. De enige zekerheid die er is, is, dat er volgens de wet, wel een ouderschapsplan tot stand zal moeten komen/ afspraken vastgelegd dienen te worden, omdat anders simpelweg de echtscheiding niet zal worden uitgesproken.

 

Is een echtscheiding dan wel mogelijk, als het niet lukt om een ouderschapsplan op te stellen?

Ja, dit is zeker mogelijk. Hoewel het bij de invoering van het verplichte ouderschapsplan de bedoeling van de wetgever was, dat in geval van een echtscheiding, een rechtbank deze niet zou uitspreken, zolang de ouders niet een ouderschapsplan zouden overleggen. (de rechtbank zou het verzoek dan “niet ontvankelijk verklaren” zoals dat heet), leert de praktijk leert ons, dat rechters en rechtbanken dit verschillend interpreteren.

Zo zal de ene rechtbank zelf een ouderschapsplan opstellen, als ouders er niet uitkomen, terwijl de andere rechtbank de ouders weer terug naar de onderhandelingstafel stuurt. Soms worden de ouders doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg in een poging om daar tot overeenstemming te komen.

 

Niet ontvankelijkheid.

Niet ontvankelijkheid van het verzoek tot echtscheiding zal dus niet snel voorkomen. Hoewel de rechter deze bevoegdheid wel heeft. Een niet ontvankelijkverklaring is ook niet wenselijk. Wanneer partijen samen niet in staat zijn een ouderschapsplan op te stellen, dan is het juist de rechtbank die partijen daarin moeten begeleiden. Partijen schieten er immers niets mee op wanneer het verzoek tot echtscheiding niet-ontvankelijk wordt verklaard.

 

Conclusie.

Uiteindelijk zullen er dus afspraken gemaakt worden, of door partijen onderling, of doordat de rechter de afspraken vastlegt. Het is derhalve niet zo, dat door het weigeren het ouderschapsplan te ondertekenen, de echtscheidingsprocedure eindeloos vertraagt kan worden.

 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben over het verloop van een echtscheidingsprocedure, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, of stel uw vraag via onderstaande knop, een van onze advocaten neemt dan contact met u op.

 

Stel uw vraag!

 

 

Omgangsregeling is recht én plicht!

Omgangsregeling is recht én plicht!

 

Moeder weigert mee te werken.

Geschillen over de omgangsregeling gaan in de meeste gevallen, over de situatie, waarbij de kinderen de vaste verblijfplaats bij de moeder hebben en waarbij de vader omgang heeft. Bij de meeste conflicten  weigert de moeder, de kinderen, aan de vader af te staan.

echtscheiding kind

Vader weigert mee te werken.

Soms komt het echter ook voor, dat de moeder en de kinderen, alle medewerking aan de omgang willen verlenen, maar dat de vader weigert de kinderen te ontvangen.

 

Rechtbank Amsterdam.

Over een soortgelijke situatie heeft de rechtbank Amsterdam zich reeds in 2010 gebogen. De man en een vrouw in kwestie, waren gescheiden en er was een omgangsregeling, door de rechter vastgesteld, waarbij de de vader zijn dochter één weekend per veertien dagen en de helft van alle vakanties en feestdagen, bij zich zou hebben.

 

Gebrek aan financiële middelen.

Hoewel de man, in het begin, de regeling nakwam, is hij hier op enig moment mee gestopt. Volgens de man was zijn financiële situatie zo slecht, dat hij niet beschikte over voldoende financiële middelen, om tijdens de omgang, voor zijn dochter te kunnen zorgen.

 

Kort geding procedure.

De vrouw was het hier niet mee eens en in een kort geding procedure voerde zij aan, dat de omgangsregeling, niet alleen een recht van de man is, maar ook van de dochter. Volgens de vrouw was de opvoeding en verzorging, van hun dochter, een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Vrouw in het gelijk gesteld.

De rechter stelde de vrouw volledig in het gelijk. De man heeft volgens de rechter niet alleen recht op omgang met zijn dochter, maar ook de verplichting haar te verzorgen en op te voeden.

 

Veroordeling.

De man werd dan ook veroordeeld, om de vastgestelde omgangsregeling na te komen, op straffe van een boete van € 250,-, voor elk weekend en € 1.000,- voor elke vakantie, dat hij de vastgestelde omgangsregeling niet nakomt.

 

Omgangsregeling is recht én plicht.

De uitspraak is helder: omgang tussen ouder en kind is zowel een recht, als een plicht, voor de ouder.

(Bron: ECLI:NL:RBAMS:2007:BA9482)

 

Meer informatie.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!