Wanneer bent u daadwerkelijk gescheiden?

Wanneer bent u daadwerkelijk gescheiden?

 

In mijn praktijk merk ik dat cliënten vaak in de, foutieve, veronderstelling zijn, dat op het moment dat ze de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank hebben ontvangen, de scheiding een feit is, dit is onjuist!

 

Géén rechtskracht

Artikel 1:163 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat het huwelijk pas is ontbonden, door inschrijving van de beschikking, in de daartoe bestemde registers. Een echtscheidingsbeschikking heeft dan ook geen rechtskracht, zolang zij nog niet is ingeschreven.

 

Vermelding op huwelijksakte

Uw advocaat zal de beschikking moeten opsturen naar de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Daar zal de ambtenaar van de burgerlijke stand zorg dragen voor de toevoeging, van de vermelding dat u gescheiden bent, aan de huwelijksakte.

 

Inschrijving binnen zes maanden

De inschrijving moet echter worden verzocht, uiterlijk zes maanden, na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is (onherroepelijk is geworden) gegaan, want anders verliest de beschikking haar kracht (art. 1:163 lid 3 BW). Dit betekent dan ook dat moet vaststaan dat de beschikking onherroepelijk is geworden. Mat andere woorden, dat er geen hoger beroep en cassatie meer kunnen worden ingesteld.

 

Akte van berusting

Men hoeft hierbij niet af te wachten tot de termijnen voor het instellen van een hoger beroep zijn verlopen. De verweerder, in een procedure waarbij een eenzijdig tot echtscheiding is ingediend, of beide partijen indien er sprake is van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, kunnen een zogenaamde “akte van berusting” ondertekenen. Hierin wordt verklaard dat er geen rechtsmiddelen zullen worden ingesteld.

 

Daad van berusting

Ook zonder een akte van berusting kan het recht op hoger beroep opgegeven worden, namelijk door een daad van berusting te verrichten. Een voorbeeld van een daad van berusting is het indienen van een verzoek tot inschrijving, van de echtscheidingsbeschikking, bij de burgerlijke stand.

 

Hoger beroep

Bij weigering tot ondertekening van een akte van berusting door één van beide partijen, kan de echtscheiding pas worden ingeschreven nadat de termijn om hoger beroep in te stellen, (3 maanden) verstreken is. De termijn om hoger beroep in te stellen gaat lopen, op het moment dat de partij heeft kennisgenomen van de echtscheidingsbeschikking.

 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben over het verloop van een echtscheidingsprocedure, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, of stel uw vraag via onderstaande knop, een van onze advocaten neemt dan contact met u op.

 

Stel uw vraag!

 

Artikel    backlinks

 

 

Help, ik ga scheiden en mijn partner plundert de en/of rekening!

Help, ik ga scheiden en mijn partner plundert de en/of rekening!

.

Plotselinge grote uitgaven.

Wanneer een van de partners heeft aangegeven, dat hij of zij wenst te scheiden komt het nog al eens voor dat de andere partner, plotseling, grote uitgaven doet vanaf de en/ of rekening.

echtscheiding, alimentatie

.

Sluiten geen optie.

Het snel sluiten van de rekening is geen optie, immers, een en/of rekening kun je alleen wijzigen met toestemming van beide rekeninghouders. De partner die de uitgaven doet, zal niet snel geneigd zijn hier aan mee te werken.

.

Kosten voor gezamenlijke rekening?

Deze partner is vaak in de veronderstelling, dat deze kosten voor gezamenlijke rekening komen en tracht op deze wijze de ander te schaden.

Zijn deze kosten echter ook voor gezamenlijke rekening?

Het antwoord daarop is nee, niet noodzakelijkerwijs!

.

Aansprakelijk.

De partner, die de uitgaven heeft verricht, is aan de ander verplicht een schadevergoeding te betalen, op grond van art.1:164 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wegens schade aan de gemeenschap.

Dit is het geval, als er in de periode tot zes maanden voorafgaande aan de echtscheidingsprocedure:

  •  Lichtvaardig schulden zijn gemaakt;
  • De goederen der gemeenschap worden verspild;
  • Rechtshandelingen worden verricht zonder de vereiste toestemming van de ander, zoals bedoeld in artikel 1:88 BW.

.

Binnen drie jaar.

De rechtsvordering tot vergoeding moet echter wel binnen binnen drie jaren, na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking, worden ingesteld. De vergoeding speelt na de echtscheiding en komt daarom niet ten laste van de gemeenschap, maar van de schadeplichtige, dus degene die de uitgaven heeft verricht.

.

Meer informatie?

Mocht U in een soortgelijke situatie zitten, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies, of stel uw echtscheidingsvraag middels onderstaande link. Een van onze echtscheidingsadvocaten neemt dan zo spoedig mogelijk contact met U op.

.

Stel uw vraag!

.