AConversie

CONVERSIE

 .

Bij conversie (wat omzetting betekent) wordt het deel van het ouderdomspensioen van de andere ex-echtgeno(o)t(e) (degene die het pensioen heeft opgebouwd), samen met het bijzonder nabestaandenpensioen, voorgoed omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Dit is de ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ voor degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. De ex-echtgeno(o)t(e) die het pensioen heeft opgebouwd, houdt na de conversie vanaf de pensionering het niet omgezette deel van het huwelijksouderdomspensioen.

 .

Afspraken over conversie moeten zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Als u voor conversie hebt gekozen, moet het formulier zowel door u als door uw ex-echtgeno(o)t(e) worden ondertekend. Verder dient u een gewaarmerkte kopie of een gewaarmerkt uittreksel van de huwelijkse voorwaarden òf een gewaarmerkte kopie of een gewaarmerkt uittreksel van het echtscheidingsconvenant met het formulier ‘mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ meesturen naar de pensioenuitvoerder. Conversie is alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder met uw verzoek instemt. Is uw verzoek door de pensioenuitvoerder geaccepteerd, dan is de conversie definitief en kan die niet meer worden teruggedraaid.

.

Standaardverdeling na conversie

.

Bij een standaardverdeling na conversie krijgt de ex-echtgeno(o)t(e) die het pensioen heeft opgebouwd na pensionering de helft van het huwelijksouderdomspensioen en de ander krijgt een ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’. Bij een standaardverdeling na conversie is de ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ meer dan 50% van het ouderdomspensioen dat de andere ex-echtgeno(o)t(e) tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Dit komt omdat de eigen aanspraak is verkregen uit de omzetting van de helft van het huwelijksouderdomspensioen en de omzetting van het gehele bijzonder nabestaandenpensioen. Hoeveel meer dat is, hangt af van:
de hoogte van het omgezette bijzonder nabestaandenpensioen; de leeftijden van beide ex-partners; het moment waarop de pensioenopbouw is begonnen (vóór of ná het huwelijk of sluiten van het geregistreerd partnerschap); de pensioenopbouw tijdens de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap; de pensioenregeling die van toepassing is. U kunt echter ook een andere verdeling afspreken.

 .

U kunt afspreken dat u en uw ex-echtgeno(o)t(e) een verschillend percentage krijgen van het ouderdomspensioen, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Of dat een bepaalde periode vóór of ná het huwelijk, waarin ouderdomspensioen is opgebouwd, meetelt.

 .

Voor-nadelen conversie

.

Een voordeel van conversie is, dat de band tussen u en uw ex-echtgeno(o)t(e) definitief is verbroken. Degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, heeft een ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’.

 .

Een nadeel van conversie voor de vereveningsgerechtigde is, dat hij of zij bij het overlijden van de ex-echtgeno(o)t(e) vóór de eigen pensioendatum, zonder enig inkomen van of via de ex-echtgeno(o)t(e) komt te zitten, want ook een eventuele alimentatie stopt. Hij of zij moet dan tot aan de eigen pensioendatum zelf in het onderhoud kunnen voorzien. Een nadeel voor degene die het pensioen heeft opgebouwd, is dat hij of zij bij overlijden van de ex-echtgeno(o)t(e) niet meer het volledige ouderdomspensioen ontvangt.