APensioen en alimentatie

Pensioen en alimentatie

 .

Verdeling van het ouderdomspensioen en de alimentatie staan los van elkaar. Alimentatie heeft te maken met de behoefte van de ene ex-echtgeno(o)t(e) en de draagkracht van de andere ex-echtgeno(o)t(e). Pensioenverdeling is in de wet geregeld omdat het pensioen dat tussen huwelijkssluiting en echtscheiding is opgebouwd, het resultaat is van de inspanning van beide ex-echtgenoten en het pensioen is bedoeld voor beide ex-echtgenoten.

 .

Als het verdeelde pensioen wordt uitbetaald terwijl er op dat moment ook alimentatie wordt betaald, is dat natuurlijk wel van invloed. Het beïnvloedt de behoefte van degene die alimentatie krijgt en de draagkracht van degene die alimentatie betaalt. Maar of uitbetaling van het verdeelde pensioen gevolgen zal hebben voor het doorlopen en/of de hoogte van de alimentatie, hangt af van de concrete omstandigheden van elk afzonderlijk geval.