ABijzonder nabestaandenpensioen

Bijzonder nabestaandenpensioen

 .

Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die de ene ex-echtgeno(o)t(e) kan krijgen als de ander (die het ouderdomspensioen vóór de echtscheiding heeft opgebouwd) overlijdt.

 .

Indien de ex-echtgeno(o)t(e) die het pensioen heeft opgebouwd overlijdt dan krijgt de overlevende ex-echtgenoot geen deel meer van het ouderdomspensioen. (Overlijdt iemand voor de pensioendatum, dan wordt er helemaal geen ouderdomspensioen uitgekeerd). En als diegene na de pensioendatum overlijdt, stopt de uitkering. Er valt dan dus niets (meer) te verdelen. Meestal is er dan recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Overlijdt de ex-echtgeno(o)t(e) die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, dan krijgt de ander weer het volledige ouderdomspensioen.