ANabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen

 

Het nabestaandenpensioen is een periodieke uitkering die de ene echtgeno(o)t(e) kan krijgen als de ander (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) overlijdt. Het nabestaandenpensioen wordt meestal afgeleid van het ouderdomspensioen dat zou zijn bereikt bij pensionering. Een volledig nabestaandenpensioen bedraagt vaak 5/7 deel of 70% van het volledige ouderdomspensioen.

 .

Er bestaat ook bijzonder nabestaandenpensioen. Klik op de link voor meer informatie.