AInlichten pensioenuitvoerder

Inlichten pensioenuitvoerder

 .

Om een rechtstreekse aanspraak op uw deel van het pensioen te krijgen, dient u de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na echtscheiding op de hoogte te stellen, middels toezending van het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen.

 .

In het formulier moet worden aangegeven op welke manier de u en uw ex-echtgeno(o)t(e) het huwelijksouderdomspensioen willen verdelen. Als u voor een andere verdeling dan de standaardverdeling kiest, moet dat zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en moet het formulier door u beiden worden ondertekend.