APensioen

Pensioen

 .

Op de verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing.

 .

U en uw ex-echtgeno(o)t(e) hebben beide recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. U krijgt beiden uw deel van het pensioen apart uitbetaald door de pensioenuitvoerder.

 ..

De wet geldt voor:

 .

- ex-echtgenoten van wie de echtscheiding op of ná 1 mei 1995 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand;

 .

- ex-echtgenoten van wie de echtscheiding van tafel en bed op of ná 1 mei 1995 definitief is geworden;

 .

- ex-geregistreerde partners van wie het geregistreerd partnerschap definitief is geëindigd.

 .

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze advocaat specialist op het gebied van echtscheiding. Neem nu direct contact op voor een vrijblijvende eerste afspraak.