AOverige kosten

Overige kosten

 

Naast de kosten voor uw advocaat en het griffierecht zijn er nog aantal andere kosten die voor uw rekening komen:

 .

- Kosten voor een uittreksel. De kosten voor het verkrijgen van uittreksels variëren per gemeente (ongeveer € 10,- per uittreksel).

 .

- Kosten voor vertalingen. Indien de benodigde documenten voor een echtscheidingsprocedure in een vreemde taal zijn opgesteld, dan dient u rekening te houden met de kosten die nodig zijn voor de vertaling van deze documenten.