Omgangsregeling is recht én plicht!

Omgangsregeling is recht én plicht!

 

Moeder weigert mee te werken.

Geschillen over de omgangsregeling gaan in de meeste gevallen, over de situatie, waarbij de kinderen de vaste verblijfplaats bij de moeder hebben en waarbij de vader omgang heeft. Bij de meeste conflicten  weigert de moeder, de kinderen, aan de vader af te staan.

echtscheiding kind

Vader weigert mee te werken.

Soms komt het echter ook voor, dat de moeder en de kinderen, alle medewerking aan de omgang willen verlenen, maar dat de vader weigert de kinderen te ontvangen.

 

Rechtbank Amsterdam.

Over een soortgelijke situatie heeft de rechtbank Amsterdam zich reeds in 2010 gebogen. De man en een vrouw in kwestie, waren gescheiden en er was een omgangsregeling, door de rechter vastgesteld, waarbij de de vader zijn dochter één weekend per veertien dagen en de helft van alle vakanties en feestdagen, bij zich zou hebben.

 

Gebrek aan financiële middelen.

Hoewel de man, in het begin, de regeling nakwam, is hij hier op enig moment mee gestopt. Volgens de man was zijn financiële situatie zo slecht, dat hij niet beschikte over voldoende financiële middelen, om tijdens de omgang, voor zijn dochter te kunnen zorgen.

 

Kort geding procedure.

De vrouw was het hier niet mee eens en in een kort geding procedure voerde zij aan, dat de omgangsregeling, niet alleen een recht van de man is, maar ook van de dochter. Volgens de vrouw was de opvoeding en verzorging, van hun dochter, een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Vrouw in het gelijk gesteld.

De rechter stelde de vrouw volledig in het gelijk. De man heeft volgens de rechter niet alleen recht op omgang met zijn dochter, maar ook de verplichting haar te verzorgen en op te voeden.

 

Veroordeling.

De man werd dan ook veroordeeld, om de vastgestelde omgangsregeling na te komen, op straffe van een boete van € 250,-, voor elk weekend en € 1.000,- voor elke vakantie, dat hij de vastgestelde omgangsregeling niet nakomt.

 

Omgangsregeling is recht én plicht.

De uitspraak is helder: omgang tussen ouder en kind is zowel een recht, als een plicht, voor de ouder.

(Bron: ECLI:NL:RBAMS:2007:BA9482)

 

Meer informatie.

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!