Omgang, met de kleinkinderen, na een scheiding, een recht?

Omgang, met de kleinkinderen, na een scheiding, een recht?

 

In de ons omringende landen – België, Frankrijk, Duitsland – is het enige vereiste voor recht op omgang tussen grootouders en kleinkinderen, dat de omgang in het belang van het kind moet zijn. Volgens de Nederlandse wetgeving hebben grootouders echter géén wettelijk recht op omgang met hun kleinkinderen!

echtscheiding, kinderen, omgang, opa.

Verzoekschrift

Wel is het mogelijk om de Nederlandse rechter, middels een verzoekschrift, te verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen. Voordat de rechter een dergelijke regeling vaststelt, dienen grootouders aan de rechter een tweetal dingen aan te tonen.

 

Nauwe persoonlijke relatie

Indien zij kunnen aantonen, dat zij een nauwe persoonlijke relatie hebben (gehad), met hun kleinkind, is de eerste stap al genomen en kan er, eventueel, een omgangsregeling worden vastgesteld.

 

“Family life”

Het criterium van een nauwe persoonlijke relatie wordt  ook wel ‘family life’ genoemd. Dat er sprake is van ‘family life’, in de zin van een nauwe persoonlijke betrekking, is voor de rechter echter geen gegeven en zal dus met feiten en omstandigheden aangetoond moeten worden. Het enkel zijn van opa of oma is dus onvoldoende, om door de rechter ontvankelijk te kunnen worden verklaard.

 

Aantonen “family life” moeilijk

Wanneer de rechter heeft vastgesteld dat er een nauwe persoonlijke betrekking is (family life), zijn de grootouders ontvankelijk in hun verzoek. Simpel zou men denken, maar in de praktijk blijkt echter, dat het geen eenvoudige opgave is, om voldoende concrete omstandigheden aan te tonen, waaruit een nauwe persoonlijke band, met de kleinkinderen kan worden afgeleid.

 

Gebruikelijke contact onvoldoende

Af en toe bij opa en oma op bezoek komen, of logeren wordt bijvoorbeeld als onvoldoende beschouwd. Contacten die niet anders kunnen worden beoordeeld, dan gebruikelijke contacten die in het dagelijks verkeer plaatsvinden, tussen grootouders en kleinkinderen, worden ook niet als bewijs niet als een bewijs voor family life gezien.

 

“Oppas grootouders” onvoldoende

Een verzoek van de grootouders tot omgang, waarvan vaststond dat zij de afgelopen drie jaar meerdere dagen per week hadden opgepast, op het kleinkind werd bijvoorbeeld, door de rechtbank, niet-ontvankelijk verklaard.

 

Afwijkende uitspraak

De rechtbank Haarlem daarentegen, overwoog in 2012 dat: “een kind heeft er in het algemeen baat bij om met zijn naaste familie (hechte) banden te hebben. Voor het ontwikkelen van die banden is omgang een onmisbare voorwaarde. Bijkomende omstandigheden als hiervoor genoemd kunnen gelegen zijn in de met het kind na de geboorte opgebouwde relatie.”

Het feit dat grootouders en kleinkinderen, in het recente verleden, regelmatig contact met elkaar hadden gehad, was volgens deze rechtbank dus wel voldoende, om de grootouders ontvankelijk te verklaren in hun verzoek.

 

Per geval bekeken

Uit bovenstaande blijkt dat de rechtbank een verzoek tot omgang dan ook per geval zal beoordelen en er geen eenduidige lijn in de jurisprudentie is te ontdekken.

 

In het belang van het kind

Naast het vaststellen van een nauwe persoonlijke relatie is de tweede voorwaarde, dat de rechter dient vast te stellen, dat de omgang tussen grootouders en hun kleinkind, in het belang van het kind is. De grootouders dienen zelf aan te voeren, dat het vaststellen van een omgangsregeling, in het belang van hun kleinkind is, de rechter gaat hier niet automatisch vanuit.

 

Ouderschapsplan

Er is echter een manier om op voorhand problemen te voorkomen. Wanneer ouders gaan scheiden en er is sprake van minderjarige kinderen, dienen zij namelijk een ouderschapsplan te overleggen, aan de rechtbank. Onderdeel van dit ouderschapsplan is de zorg- en contactregeling tussen ouders en kinderen.

 

Opnemen contactregeling grootouders

Ouders kunnen in dit ouderschapsplan ook een regeling opnemen, voor het contact tussen kinderen en hun grootouders. Hetgeen dan ook zeer aan te raden is, dit voorkomt immers een gang naar de rechtbank en een hoop spanningen achteraf!

 

Vragen?

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!