Moet U partneralimentatie betalen wanneer Uw ex-partner een nieuwe relatie heeft?

Moet U partneralimentatie betalen indien Uw ex-partner een nieuwe relatie heeft?

Nieuwe relatie.

Indien Uw ex-partner een nieuwe relatie krijgt dan kan er iets veranderen in zijn of haar financiële situatie. Als U partneralimentatie betaald aan uw ex-partner, kan dit dan ook aanleiding zijn voor een verlaging of stopzetting van de alimentatie.

Trouwen en geregistreerd partnerschap.

Gaat Uw ex-partner trouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan eindigt de alimentatieplicht automatisch, van rechtswege.

Samenwonen.

Wanneer Uw ex-partner gaat samenwonen betekent dit niet automatisch het einde van de alimentatieplicht, er ontstaat immers geen wettelijke onderhoudsplicht tussen uw ex-partner en haar nieuwe relatie.

Duurzaam samenwonen.

Slechts indien U kunt aantonen dat er sprake is van “duurzaam samenwonen” oftewel “samenwonen als ware men gehuwd” zal de rechter overwegen de alimentatieverplichting stop te zetten.

Voorwaarden.

Om te kunnen aantonen dat er sprake is van “duurzaam samenwonen” in de zin van artikel 1:160 BW,. moet er voldaan zijn aan drie voorwaarden.

1. Uw ex-partner en haar nieuwe partner moeten samenwonen.
2. Er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding.
3. Er moet sprake zijn van affectieve relatie van duurzame aard waarbij de partners elkaar verzorgen.

Bewijzen.

Om dit aan te kunnen bewijzen zult U moeite moeten doen om feiten te verzamelen, het inschakelen van een recherchebureau kan hierbij nuttig zijn. Ook is het verstandig om getuigen te laten horen, die kunnen verklaren omtrent het samenwonen van de ex-partner, zoals familie, vrienden, kennissen en degene die met de ex-partner zou samenwonen.

Rechter terughoudend.

De praktijk leert dat de rechter zeer terughoudend is met het toekennen van een beroep op beëindiging van de alimentatieplicht vanwege het “samenwonen als ware men gehuwd”. De reden hiervoor is dat toekenning tot gevolg heeft dat de alimentatiegerechtigde geen partneralimentatie meer ontvangt en er ook geen nieuwe onderhoudsplichtige, die het verlies aan voorziening in het levensonderhoud kan opheffen, aanwezig is. De gevolgen voor de alimentatiegerechtigde zijn dan ook zeer ingrijpend.

Verlaging alimentatie.

Kiest de rechter ervoor de alimentatiegerechtigde te beschermen en kent hij het beroep op de beëindiging niet toe, dan staat voor de alimentatieplichtige staat wel nog een beroep op verlaging van het alimentatiebedrag open. Immers door de samenwoning worden er kosten gedeeld waardoor de behoeftigheid afneemt.

Verlossende “ja-woord”.

Samengevat is het geen vanzelfsprekendheid dat bij samenwoning de plicht tot betaling van partneralimentatie vervalt. Een definitief ja-woord tussen de ex-partner en de nieuwe partner zal in dergelijke gevallen dan ook vaak het enige verlossende antwoord, voor de alimentatieplichtige zijn!

Wenst U meer informatie over dit onderwerp, of heeft U andere vragen met betrekking tot Personen- en Familierecht? Neem vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419.