Inkomensstijging na scheiding, meer partneralimentatie betalen?

Inkomensstijging na scheiding, meer partneralimentatie betalen?

 

Na uw scheiding bent u meer gaan verdienen. De vastgestelde partneralimentatie is, destijds, bij de scheiding gebaseerd, op het inkomen dat u, ten tijde van de scheiding, genereerde. Betekent deze loonstijging nu automatisch dat u meer alimentatie moet betalen?

 

Wijziging van omstandigheden

Art. 1:401 lid 1 BW bepaalt dat de rechter, een door de rechter vastgestelde, of door partijen overeengekomen alimentatie, kan wijzigen als blijkt dat deze, door een wijziging van omstandigheden, niet meer aan de maatstaven voldoet.

 

Relevante wijziging

Het moet gaan om een relevante wijziging van omstandigheden en daarvan is sprake, als zij leidt tot een verandering in de behoefte, aan de zijde van de alimentatiegerechtigde, dan wel tot een verandering in de draagkracht van de alimentatieplichtige.

 

Het gaat in essentie om een verstoring van de balans tussen behoefte en draagkracht. Is zo’n relevante wijziging opgetreden, dan dient de alimentatierechter de alimentatie opnieuw vast te stellen onder volledige herbeoordeling van alle relevante omstandigheden (zie o.a. HR 24 september 2010, LJN BM7672).

 

Initiatief bij ex-partner

U bent echter niet verplicht zelf het alimentatiebedrag te verhogen. Het initiatief hiervoor ligt bij de ontvang(st)er. Uw ex-partner kan een verzoek tot herziening, van de hoogte, van de alimentatie indienen bij de rechtbank. Voor een dergelijke procedure dient hij/ zij echter wel een advocaat in te schakelen.

 

Minder gaan verdienen.

Artikel  1:401 lid 1 BW geldt ook wanneer u juist minder bent gaan verdienen. Indien uw draagkracht is gedaald, omdat u minder bent gaan verdienen, heeft u logischerwijze ook minder financiële draagkracht, om aan de behoefte aan alimentatie, van uw ex -partner te voldoen.

 

Verzoek indienen.

Mocht dit geval zijn dan kunt U de rechtbank verzoeken tot verlaging, of nihil-stelling, van de door u te betalen alimentatie. Om een dergelijk verzoek in te dienen heeft u een advocaat nodig.

 

Meer informatie?

Mocht U vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, of mocht U zich met een ander juridisch probleem geconfronteerd zien. Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419, of stel uw vraag, middels onderstaande button.

 

Stel uw vraag!