AOuderschapsplan

Ouderschapsplan

Wanneer ouders bij elkaar zijn, wordt de opvoeding en verzorging grotendeels gezamenlijk geregeld en is er regelmatig overleg over de kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als school, gedrag en straf, met welk speelgoed wordt er gespeeld, is er nieuwe kleding nodig, voeding enz.

Na echtscheiding blijven normaliter beide ouders het gezag houden en blijven beiden daarmee ook verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Omdat men niet meer onder één dak woont, is er geen vanzelfsprekend overleg en samenwerking meer, terwijl het voor de kinderen erg belangrijk is dat er structuur is en dat beide ouders op één lijn zitten. In onderling overleg kan men al deze zaken vastleggen in een ouderschapsplan. Het vastleggen van afspraken is belangrijk ter voorkoming van misverstanden en als handvat bij de omgang met de kinderen. Een ouderschapsplan kan er toe bijdragen dat de nadelige gevolgen van de echtscheiding, voor de kinderen, beperkt blijven. De afspraken die men vastlegt dienen ertoe, tegemoet te komen aan de belangen en behoeftes van de kinderen.

Ouders zijn wettelijk verplicht om bij een echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan in te dienen. In dit ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de opvoeding, informatieplicht en de kosten van verzorging. Zonder ouderschapsplan is een echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk en wordt het verzoek niet door de rechtbank behandeld.

Indienen ouderschapsplan.

Door de ouders te verplichten op voorhand een ouderschapsplan op te stellen wil de wetgever ervoor te zorgen dat de afspraken tussen ouders in een vroeg stadium gemaakt worden. Het ouderschapsplan is verplicht bij een eenzijdig en bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding.

Niet altijd zullen de ouders overeenstemming willen of kunnen bereiken over het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld omdat de ouders helemaal niet meer met elkaar communiceren, of omdat een van de ouders opgenomen is in een inrichting . In dat geval moet gemotiveerd aangegeven worden waarom geen ouderschapsplan is overeengekomen, of waarom over bepaalde punten geen overeenstemming bereikt kan worden.

Beoordeling door de rechter.

De rechter kan het ouderschapsplan geheel of gedeeltelijk in de echtscheidingsbeschikking overnemen. In de meeste gevallen zal een rechter dat ook doen als het ouderschapsplan volledig is.

Dat is anders als de ouders geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. In dat geval kan de rechter zelf een ouderschapsregeling vaststellen in het belang van het kind. De rechter kan ook een gedeelte van het ouderschapsplan overnemen en zelf een regeling treffen voor de punten waarover nog geen overeenstemming bereikt is.

Wijziging ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan kan naderhand in gezamenlijk overleg gewijzigd worden. Het maakt daarbij niet uit of het ouderschapsplan in de echtscheidingsbeschikking is opgenomen of niet. Een wijziging kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als de schooltijden van de kinderen veranderen, of als een van de ouders gaat verhuizen. Het is wel verstandig om deze nieuwe afspraken op papier vast te leggen.

Als de ouders er niet uitkomen kan een beroep worden gedaan op de geschillenregeling in art. 1:253a BW. In dat geval stelt de rechter een passende regeling vast. De beslissing van de rechter hangt af van de belangen van het kind.

Wat houdt een ouderschapsplan in?

De inhoud van een ouderschapsplan komt erop neer dat u de algemene regeling omtrent de kinderen vastlegt en invulling geeft aan belangrijke details. Schriftelijke vastlegging kan conflicten voorkomen.

Zo kan onder andere worden uitgewerkt:

  • Schoolkeuze;
  • Maximale afstand tussen woonplaats van beide ouders;
  • Verjaardagen;
  • Opvoeding;
  • Informatie-uitwisseling;
  • Cadeaus;
  • Voeding;
  • Sport en hobby’s.

De mening van de kinderen telt ook!

Het ouderschapsplan dient om het belang van de kinderen te dienen. Daarom moet in het ouderschapsplan ook rekening gehouden worden met de wensen van de kinderen. Naarmate het kind ouder wordt en zich verder ontwikkeld zal het kind meer kunnen bepalen wat in zijn/haar belang is. De wens van een 13 jarige telt dan ook zwaarder die van een 8 jarige. Vanaf 12 jaar hebben kinderen het recht om gehoord te worden door de rechter, een rechter kan echter ook jongere kinderen horen als de zaak zich daarvoor leent.

Kan ik dit artikel gebruiken in een echtscheidingsprocedure?

Het is onverstandig om een procedure te starten op basis van dit artikel, of een van de andere artikelen op deze website. Dit artikel is slechts bedoeld als informatiebron over het echtscheidingsrecht. Om dit artikel leesbaar te maken is namelijk nogal wat aan juridische precisie geofferd, bovendien is het voor niet-juristen niet eenvoudig om de juridische finesses van een zaak te doorgronden. Raadpleeg daarom altijd een goede jurist voor u juridische stappen zet, bijvoorbeeld een advocaat van Echtscheidingservice.nl.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!