AHuwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden

In de huwelijkse voorwaarden worden afspraken vastgelegd over de verdeling van het vermogen na het huwelijk. Als u geen huwelijkse voorwaarden overeenkomt vallen alle goederen van rechtswege onder de algehele gemeenschap van goederen. De huwelijkse voorwaarden kunnen voor of tijdens het huwelijk worden opgesteld. Ook kunnen de voorwaarden gewijzigd worden tijdens het huwelijk. Huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt bij notariële akte en worden ingeschreven bij de rechtbank in het huwelijksgoederenregister.

Verdeling bij echtscheiding

De huwelijkse voorwaarden omvatten alle afspraken over de verdeling van goederen na het huwelijk. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een conflictsituatie die zich vaak pas jaren later afspeelt. Huwelijkse voorwaarden zijn daarom vaak zeer complex en enkel door een deskundige te begrijpen. In beginsel zijn de partners vrij om te bepalen hoe ze hun vermogen willen verdelen. Wel is de redelijkheid en billijkheid van toepassing op de huwelijkse voorwaarden, dat wil zeggen dat onredelijke bepalingen mogelijk niet geldig zijn. Toch zijn er drie hoofdvormen te onderscheiden: Koude uitsluiting, beperkte gemeenschap en een verrekenbeding (warme uitsluiting). Hieronder vindt u meer informatie over ieder van de drie vormen.

Koude uitsluiting

Koude uitsluiting noemt men de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden waarbij tussen echtgenoten geen enkele gemeenschap van goederen bestaat. Het woord ‘koud’ heeft betrekking op het feit dat echtgenoten op geen enkele wijze hun inkomen en vermogenstoename verrekenen (delen). Deze huwelijkse voorwaarden zorgen ervoor dat tussen de echtgenoten een minimum aan financiële banden bestaat.
Deze vorm van huwelijkse voorwaarden brengt een groot risico met zich mee voor een partner die, nu of in de toekomst, geen eigen inkomen en/of vermogen heeft. Diegene deelt in geen enkel opzicht in de vermogenstoename die bij de andere partner optreedt, terwijl diegene geen eigen vermogen kan vormen. Bij koude uitsluiting behoudt derhalve iedere partner zijn of haar vermogen, ook na echtscheiding. Wel kan soms de verdeling van het pensioen hierop een uitzondering zijn.
Toch is koude uitsluiting niet helemaal koud. Onder omstandigheden kan een rechter oordelen dat het onredelijk is om de andere partij aan de huwelijkse voorwaarden te houden. Bijvoorbeeld als de ene partner al jarenlang meewerkt in het bedrijf van de ander. Een ander voorbeeld is dat de ene partner voor de kinderen zorgt zodat de andere partner kan werken.

Beperkte gemeenschap

In de huwelijkse voorwaarden kan ook gekozen worden voor een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alleen bepaalde goederen in de gemeenschap vallen. In de praktijk is dat bijvoorbeeld een huis met inboedel en de daarop rustende schulden. Terwijl de rest van de goederen privébezit is.

Verrekenbeding (warme uitsluiting)

Het nadeel van de ‘koude uitsluiting’ (geen deling of verrekening van overgespaarde inkomsten) wordt in de praktijk ondervangen door aan de uitsluiting van iedere gemeenschap één of meer verrekenbedingen toe te voegen. Hierdoor worden de overgespaarde inkomsten tussen de echtgenoten verdeeld. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een periodiek verrekenbeding en een finaal verrekenbeding. Een periodiek verrekenbeding houdt in dat ieder jaar een verrekening plaatsvindt. Een finaal verrekenbeding houdt in dat alleen een verrekening plaatsvindt op het moment dat het huwelijk eindigt.
Vanzelfsprekend heeft een periodiek verrekenbeding als nadeel dat het ieder jaar weer tijd en energie kost om alles te verdelen, dat schiet er in de praktijk vaak bij in. Het nadeel van een finaal verrekenbeding is weer dat na jaren huwelijk bij een echtscheiding in een keer alles verdeeld moet worden. Dat is zeer complex, vooral omdat de “gun-factor” tijdens de echtscheiding vaak ver te zoeken is, men gaat namelijk niet voor niets uit elkaar.

Kan ik dit artikel gebruiken in een echtscheidingsprocedure?

Het is onverstandig om een procedure te starten op basis van dit artikel, of een van de andere artikelen op deze website. Dit artikel is slechts bedoeld als informatiebron over het echtscheidingsrecht. Om dit artikel leesbaar te maken is namelijk nogal wat aan juridische precisie geofferd, bovendien is het voor niet-juristen niet eenvoudig om de juridische finesses van een zaak te doorgronden. Raadpleeg daarom altijd een goede jurist voor u juridische stappen zet, bijvoorbeeld een advocaat van Echtscheidingservice.nl.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!