AAlgehele gemeenschap van goederen.

Algehele gemeenschap van goederen

Door voltrekking van het huwelijk tussen U en Uw partner ontstaat van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen. Dit wil zeggen dat alle goederen van beide echtgenoten in gemeenschappelijk bezit komen. Bij een echtscheiding wordt het gemeenschappelijk vermogen verdeeld. Wanneer het gewenst is dit vermogen gescheiden te houden, dienen huwelijkse voorwaarden overeengekomen te worden.

Alle goederen

De huwelijksgemeenschap omvat alle goederen en alle schulden van U en Uw partner voor zover de wet daarop geen uitzondering maakt.

Uitzonderingen

Een aantal goederen valt niet onder de gemeenschap van goederen. Dat zijn:

  • Goederen waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen; hiervan is sprake wanneer U iets schenkt of erft, dit valt onder Uw privévermogen en dus buiten de gemeenschap van goederen.
  • Goederen en schulden die aan één van de echtgenoten zijn verknocht; verknocht betekent dat het goed of de schuld, op een zo bijzondere en dusdanige wijze aan de ander toebehoort, dat deze buiten de gemeenschap valt. Bijvoorbeeld kleding, foto’s, studieboeken, maar soms ook een gouden handdruk.
  • Pensioenrechten, waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) van toepassing is.

Schulden in een huwelijk

Alle schulden zijn in beginsel gemeenschappelijk. Dat betekent dat iedere schuldeiser van een van de partners zich kan verhalen op de gehele gemeenschap. Na echtscheiding wordt men ook voor de helft aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden die de ander heeft gemaakt. Niet alle schulden vallen in de gemeenschap, de zogenaamde verknochte schulden, bijvoorbeeld de successiebelasting op een erfenis die zelf verknocht is. In de praktijk zijn de meeste schulden echter gemeenschappelijk.

Huis en hypotheek

Een huis met een hypotheek is een bijzonder geval. Meestal staat de hypotheek op naam van beide partners. Beide partners zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld. Dit betekent dat de bank het gehele bedrag kan verhalen op ieder van de partners. De partner die meer dan de helft van de schuld betaalt kan dit vervolgens op zijn partner verhalen. In de praktijk levert dit vaak moeilijke situaties op omdat één van de partners geen geld blijkt te hebben en van een kale kip kun je niets plukken.

Zie ook: V&A: Help, mijn huis staat onder water en ik ga scheiden.

Verdeling bij echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt het gemeenschappelijk vermogen, en dus ook de schulden, verdeeld. Ieder krijgt de helft van de totale waarde van de gemeenschappelijke goederen, maar dus ook de helft van de gemeenschappelijke schulden. ‘Redelijkheid en billijkheid’ spelen dan een grote rol. Deze kunnen er toe leiden dat de één bijvoorbeeld een huis of een onderneming (aandelen) krijgt en dat de ander genoegen moet nemen met een vergoeding in geld. In de praktijk moet bij de beëindiging van het huwelijk nauwgezet worden vastgesteld aan wie welke goederen toebehoren: aan de gemeenschap, een van beiden echtgenoten of aan alle drie (huwelijksgemeenschap en beide echtgenoten ieder voor hun deel).

Kan ik dit artikel gebruiken in een echtscheidingsprocedure?

Het is onverstandig om een procedure te starten op basis van dit artikel, of een van de andere artikelen op deze website. Dit artikel is slechts bedoeld als informatiebron over het echtscheidingsrecht. Om dit artikel leesbaar te maken is namelijk nogal wat aan juridische precisie geofferd, bovendien is het voor niet-juristen niet eenvoudig om de juridische finesses van een zaak te doorgronden. Raadpleeg daarom altijd een goede jurist voor u juridische stappen zet, bijvoorbeeld een advocaat van Echtscheidingservice.nl.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!