AInternationale samenwerking bij kinderontvoering

Internationale samenwerking bij kinderontvoering

Internationale kinderontvoering komt overal ter wereld voor. Om dat probleem aan te pakken heeft een groot aantal landen onderling afspraken gemaakt. Het resultaat van die afspraken is neergelegd in twee internationale verdragen, namelijk het ‘Haags verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen’ en het ‘Europees verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen’. .

Bedoeling van de internationale verdragen.

Het is in het belang van kinderen dat zij niet door eenzijdige stappen van één van de ouders uit de vertrouwde sociale en emotionele omgeving van hun vaste verblijfplaats worden weggehaald. De bedoeling van de verdragen is de oorspronkelijke situatie te herstellen. Ze geven geen regeling tot oplossing van geschillen inzake het gezag. Die geschillen worden beoordeeld door de rechter van de gewone verblijfplaats van het kind.

Gewone verblijfplaats.

Onder gewone verblijfplaats wordt verstaan: de plaats waar het kind vóór de overbrenging of achterhouding zijn hoofdverblijf had, de plaats waar het zwaartepunt van zijn leven lag, waar hij naar school ging en waar hij vriendjes en vriendinnetjes had. Bij internationale kinderontvoering gaat het meestal om een ouder die een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. Het kunnen echter soms ook grootouders, familieleden of andere belanghebbenden zijn die met internationale kinderontvoering van doen krijgen of zich eraan schuldig maken.

Geldigheid

De verdragen zijn alleen van kracht in de landen die de verdragen hebben ondertekend. In Nederland zijn beide verdragen van kracht. Dit betekent dat indien een kind uit Nederland naar het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland wordt ontvoerd, beroep kan worden gedaan op de regelingen die in de verdragen zijn vastgelegd. Het Europese verdrag is geldig in de gehele Europese Unie. Het Haagse verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderrechten is geldig in de volgende landen:

Albanië, Luxemburg, Argentinië, Macau (China), Australië, Macedonië, Bahama’s, Malta, Belarus, Marokko, België, Mauritius, Belize, Mexico, Bosnië en Herzegovina, Moldavië, Brazilië, Monaco, Bulgarije, Montenegro, Burkina Faso, Nederland, Canada, Nieuw-Zeeland, Chili, Noorwegen, Colombia, Oekraïne, Costa Rica, Oezbekistan, Cyprus, Oostenrijk, Denemarken, Panama, Dominicaanse Republiek, Paraguay, Duitsland, Peru, Ecuador, Polen, El Salvador, Portugal, Estland, Roemenië, Fiji, Saint Kitts en Nevis, Finland, Servië, Frankrijk, Servië, Frankrijk – Frans-Guyana, Slovenië, Frankrijk – Guadeloupe, Slowakije, Frankrijk – Martinique, Spanje, Frankrijk – Mayotte, Sri Lanka, Frankrijk – Réunion, Thailand, Gabon, Trinidad en Tobago, Georgië, Tsjechië, Griekenland, Turkije, Guatemala, Turkmenistan, Honduras, Uruguay, Hong Kong (China), Venezuela, Hongarije, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Verenigde Staten, IJsland, Zimbabwe, Israël, Zuid-Afrika, Italië, Zuid-Korea, Kroatië, Zweden, Letland, Zwitserland, Litouwen

Als in een situatie beide verdragen gelden wordt volgens het Nederlandse recht het verdrag toegepast dat de terugkomst van het kind het meeste bevordert. Bijvoorbeeld als een Nederlands kind in Frankrijk wordt ontvoerd.

Kan ik dit artikel gebruiken in een echtscheidingsprocedure?

Het is onverstandig om een procedure te starten op basis van dit artikel, of een van de andere artikelen op deze website. Dit artikel is slechts bedoeld als informatiebron over het echtscheidingsrecht. Om dit artikel leesbaar te maken is namelijk nogal wat aan juridische precisie geofferd, bovendien is het voor niet-juristen niet eenvoudig om de juridische finesses van een zaak te doorgronden. Raadpleeg daarom altijd een goede jurist voor u juridische stappen zet, bijvoorbeeld een advocaat van Echtscheidingservice.nl.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!