AInternationale omgangsregeling

Internationale omgangsregeling

Ook in een internationale echtscheiding wordt een omgangsregeling met de kinderen vastgesteld. Ouders hebben namelijk recht op omgang met hun kinderen, ook als ze in het buitenland wonen. Ook kan het voorkomen dat een van de ouders na de echtscheiding naar het buitenland vertrekt. Dit kan problemen opleveren bij de naleving van de omgangsregeling. Wat bijvoorbeeld te doen als een van de ouders het kind niet op tijd terug brengt. Bij de opstellers van de verdragen betreffende internationale kinderontvoering leefde de gedachte dat men kinderontvoeringen kan tegengaan als het omgangsrecht op goede wijze wordt uitgeoefend.

Vanuit deze gedachte vloeit voor de centrale autoriteiten de verplichting voort samen te werken teneinde erop toe te zien dat de voorwaarden voor het uitoefenen van het internationale omgangsrecht worden nageleefd en dat de belemmeringen die aan de uitoefening van het internationale omgangsrecht in de weg staan worden weggenomen. De centrale autoriteiten kunnen – rechtstreeks of door tussenkomst van derden – een gerechtelijke procedure instellen tot het bevorderen, regelen of beschermen van het internationale omgangsrecht.

Indien u de Centrale Autoriteit in het kader van een internationale omgangsregeling wilt inschakelen, kunt u een aanvraag indienen op dezelfde wijze als hiervoor beschreven voor het indienen van een aanvraag met betrekking tot internationale kinderontvoering.

Kan ik dit artikel gebruiken in een echtscheidingsprocedure?

Het is onverstandig om een procedure te starten op basis van dit artikel, of een van de andere artikelen op deze website. Dit artikel is slechts bedoeld als informatiebron over het echtscheidingsrecht. Om dit artikel leesbaar te maken is namelijk nogal wat aan juridische precisie geofferd, bovendien is het voor niet-juristen niet eenvoudig om de juridische finesses van een zaak te doorgronden. Raadpleeg daarom altijd een goede jurist voor u juridische stappen zet, bijvoorbeeld een advocaat van Echtscheidingservice.nl.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!