Atoepasselijk recht internationale echtscheiding

Toepasselijk recht bij internationale echtscheiding.

Bij een internationale echtscheiding is van belang welk recht van toepassing is op de echtscheiding.

Belgisch recht verschilt bijvoorbeeld van Nederlands recht en dat kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor de voor ieder van de partners. Om een conflict te voorkomen is heeft de Europese unie dit onderwerp geregeld in de zogenaamde Rome III verordening (1259/2010).

Pas op: het toepasselijk recht is niet hetzelfde als de bevoegdheid van de rechter. Het kan dus voorkomen dat een Nederlandse rechter bevoegd is maar dat hij Belgische recht moet toepassen.

De partners kunnen gezamenlijk bepalen welk recht van toepassing is, onder bepaalde voorwaarden. Dit kan bepaalde worden bij het aangaan van het huwelijk, of het geregistreerd partnerschap, maar ook op een later tijdstip. Partners kunnen dus ook als ze besluiten te gaan scheiden nog gezamenlijk het toepasselijk recht bepalen of aanpassen.

Rechtskeuze bij internationale echtscheiding.

Zoals hierboven omschreven kunnen de partners gezamenlijk de rechtskeuze bepalen. Deze bepaling moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Volgens de Rome III verordening kan gekozen worden uit het recht van een van de volgende staten:

  • De staat waar beide partners op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebben.
  • De staat waar beide echtgenoten laatstelijk hun gewone verblijfplaats hadden, indien een van hen daar nog verblijft (als beide partners dus in België woonden maar een van de twee naar Nederland is verhuist, kan het Belgisch recht van toepassing worden verklaard).
  • De staat waarvan een van de echtgenoten de nationaliteit van heeft.
  • De staat waar de echtscheiding wordt aangevraagd.

Geen rechtskeuze bij een internationale echtscheiding.

Het kan ook voorkomen dat de partners geen rechtskeuze hebben gemaakt, bijvoorbeeld als ze er niet meer samen uitkomen. In dat geval is volgens de Rome III verordening het recht van een van de volgende staten van toepassing:

  1. De staat waar beide partners ten tijde van het aanhangig maken van de zaak hun gewone verblijfplaats hebben, als deze regel niet toegepast kan worden dan:
  2. De staat waar de partners, tot één jaar voor de echtscheiding, hun laatste gewone verblijfplaats hadden én waar nog een van de partners woont (Als beide partners dus eerst in België woonden maar een van de twee minder dan een jaar geleden verhuist is, is Belgisch recht van toepassing.), als deze regel niet toegepast kan worden dan:
  3. De staat waarvan een van de partners onderdaan is, als deze regel niet toegepast kan worden dan:
  4. De staat waarin de echtscheiding wordt aangevraagd.

Let wel: de regels worden in volgorde toegepast. Dus regel 1 is als eerst van toepassing. Als die niet toegepast kan worden is regel 2 van toepassing, daarna regel 3 en pas daarna regel 4.

Uitzonderingen internationale echtscheiding.

De Rome III verordening geldt niet voor internationale alimentatie en de verdeling van het huwelijksvermogen (huwelijksvermogensrecht).

Lees hier meer over internationale alimentatie.
Lees hier meer over de internationale verdeling van het huwelijksvermogen.

Kan ik dit artikel gebruiken in een procedure?

Het is onverstandig om een procedure te starten op basis van dit artikel, of een van de andere artikelen op deze website. Dit artikel is slechts bedoeld als informatiebron over het echtscheidingsrecht. Om dit artikel leesbaar te maken is namelijk nogal wat aan juridische precisie geofferd, bovendien is het voor niet-juristen niet eenvoudig om de juridische finesses van een zaak te doorgronden. Raadpleeg daarom altijd een goede jurist voor u juridische stappen zet, bijvoorbeeld een advocaat van Echtscheidingservice.nl.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!