AErkenning van een internationaal echtscheidingsvonnis

De erkenning van beschikkingen in Nederland en het buitenland.

Als een van de partners na de echtscheiding naar het buitenland verhuist, of vice versa, dan wil dat niet automatisch zeggen dat de beslissingen van de Nederlandse rechter in het buitenland erkend worden. Omgekeerd erkent de Nederlandse rechter ook niet altijd beslissingen van buitenlandse rechter, een kind-huwelijk zal bijvoorbeeld niet snel erkend worden.

Nederlandse beslissingen in het buitenland

Binnen de Europese Unie worden echtscheidingsvonnissen uit alle lidstaten zonder proces erkend. Dat wil zeggen dat een Belgisch vonnis gewoon in Nederland uitgevoerd kan worden. Dit is bepaald in artikel 21 van de Brussel II-bis Verordening. Let op: dit geldt alleen voor beslissingen die na 2005 zijn gegeven (de Brussel II-bis Verordening werd pas in 2005 van kracht).

Ingeval het betrokken land geen lid is van de Europese Unie, of als de beschikking van voor 2005 is, dan is de vraag of Nederland met het betrokken land een erkenningsverdrag heeft gesloten, bijvoorbeeld het verdrag van New York. Als er geen erkenningsverdrag is gesloten dan is de erkenning afhankelijk van  levert de erkenning van een Nederlandse echtscheidingsbeschikking in het buitenland geen problemen op voor zover met het betrokken land een erkenningsverdrag is gesloten en aan de erkenningsvoorwaarden van dit verdrag is voldaan. Indien er geen verdrag is, zal de erkenning afhangen van de interne erkenningsregels van de betreffende staat.

Buitenlandse beslissingen in Nederland

Echtscheidingsbeslissingens van na 2005 uit een andere lidstaat van de Europese Unie worden in Nederland zonder verder proces erkend. Dit is verplicht ingevolge de Brussel II-bis verordening.

Een echtscheidingsbeslissing uit een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie wordt in Nederland erkend als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan.

  1. De echtscheiding dient tot stand te zijn gekomen na een behoorlijke rechtspleging. Dat houdt in dat het proces aan een aantal voorwaarden moet voldoen waaronder: hoor en wederhoor, onpartijdigheid, redelijke termijnen, etc, en;
  2. De beslissing moet zijn gegeven door een rechter of andere autoriteit aan wie daartoe rechtsmacht toekwam. Niet iedereen mag dus zomaar een echtscheiding uitspreken.

Let op: Deze voorwaarden zijn niet van toepassing als de betrokkene uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft ingestemd met de overtreding daarvan. Als de betrokkene instemt of akkoord gaat met de echtscheiding dan wordt deze in Nederland erkend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ‘verstoting’ door een Islamitische man.

Islamitische echtscheiding

 Een bijzondere categorie vormen de islamitische echtscheidingen die eenzijdig door de man kunnen worden uitgesproken, ook wel verstoting genoemd. Een verstoting wordt in Nederland slechts erkend als zij is uitgesproken in een land waar verstoting een wettige vorm van huwelijksontbinding is door een man voor wie de islamitische wetgeving geldt en de vrouw heeft ingestemd met de verstoting of zich hierbij heeft neergelegd.

Kan ik dit artikel gebruiken in een procedure?

Het is onverstandig om een procedure te starten op basis van dit artikel, of een van de andere artikelen op deze website. Dit artikel is slechts bedoeld als informatiebron over het echtscheidingsrecht. Om dit artikel leesbaar te maken is namelijk nogal wat aan juridische precisie geofferd, bovendien is het voor niet-juristen niet eenvoudig om de juridische finesses van een zaak te doorgronden. Raadpleeg daarom altijd een goede jurist voor u juridische stappen zet, bijvoorbeeld een advocaat van Echtscheidingservice.nl.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!