ABevoegdheid bij internationale echtscheiding

Bevoegdheid bij een internationale echtscheiding

Een rechter mag pas oordelen over een echtscheiding als hij daartoe bevoegd is. Dit wordt ook wel de relatieve competentie genoemd. Het uitgangspunt is dat iedere rechter bevoegd is om te oordelen over geschillen in zijn eigen land. Bij een internationale echtscheiding rijst al snel de vraag welke rechter bevoegd is, de rechter in het land van de man, de rechter in het land van de vrouw, of de rechter in het land waar de man en vrouw getrouwd zijn? Daarom zijn binnen de Europese Unie afspraken gemaakt over deze bevoegdheid. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde Brussel II-bis verordening. Pas op: deze verordening is alleen van toepassing voor EU-lidstaten.

echtscheiding, alimentatie, internationaal

Rechterlijke bevoegdheid (competentie) volgens de Brussel II-bis verordening.

.Op grond van de Brussel II-bis verordening is de Nederlandse rechter in ieder van de volgende gevallen bevoegd bij echtscheidingszaken.

  • indien beide echtgenoten de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • indien beide echtgenoten in Nederland wonen;
  • in geval van een gemeenschappelijk verzoek, één van de echtgenoten in Nederland woont;
  • indien de verzoeker in Nederland woont en hier tenminste één jaar voorafgaand aan het verzoek heeft gewoond;
  • indien de verzoeker de Nederlandse nationaliteit heeft en sinds zes maanden voorafgaand aan het verzoek in Nederland woont;
  • indien echtgenoten Nederland als laatste gewone verblijfplaats hebben gehad en één van hen hier nog verblijft;
  • indien de verweerder in Nederland woont.

 Twee opmerkingen:

Er kunnen meerdere rechters bevoegd zijn, in dat geval kan diegene die het verzoek tot echtscheiding indient kiezen.

Als de Nederlandse rechter op grond van de bovengenoemde situaties rechtsmacht heeft, dan is deze ook bevoegd om in Kort Geding te beslissen over de voorlopige voorzieningen. Dit geldt in beginsel ook met betrekking tot de nevenvoorzieningen.

Kan ik dit artikel gebruiken in een procedure?

Het is onverstandig om een procedure te starten op basis van dit artikel, of een van de andere artikelen op deze website. Dit artikel is slechts bedoeld als informatiebron over het echtscheidingsrecht. Om dit artikel leesbaar te maken is namelijk nogal wat aan juridische precisie geofferd, bovendien is het voor niet-juristen niet eenvoudig om de juridische finesses van een zaak te doorgronden. Raadpleeg daarom altijd een goede jurist voor u juridische stappen zet, bijvoorbeeld een advocaat van Echtscheidingservice.nl.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!