AInboedel

Inboedel

 

Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, hebben u en uw ex-echtgeno(o)t(e) bij echtscheiding in beginsel beide recht op de helft van de inboedel. Persoonlijke zaken – de verknochte goederen – vallen niet in de gemeenschap en hoeven dus niet te worden verdeeld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan sieraden, kleding, erfenissen en schenkingen met uitsluitingsclausule verkregen. Om een erfenis of schenking buiten de gemeenschap te houden, moet er in het testament of de schenkingsakte een uitsluitingclausule zijn opgenomen.

 .

Verdelingslijst

.

In de meeste gevallen wordt voor verdeling van de inboedel een verdelingslijst opgesteld, die door u en uw echtgeno(o)te voor akkoord wordt ondertekend.
De waarde van de inboedelgoederen dient te worden vastgesteld op basis van de marktwaarde. Omdat dit meestal een laag bedrag is, kunt u het beste uw goederen delen bij helften. Bij de verdeling dient u aldus niet uit te gaan van de nieuwwaarde of aankoopwaarde van uw spullen, maar van de dagwaarde.

 .

Compensatiebedrag

.

Als u de boedel niet deelt bij helften, kunt u een compensatiebedrag afspreken dat aan de onderbedeelde zal worden voldaan. Hierbij wordt vaak rekening gehouden met het feit dat één van u beiden een nieuwe woning moet betrekken en herinrichtingskosten moet maken.

 .

Onze advocaat specialist kan u hierover nader informeren. Neem vandaag nog contact op voor een eerste afspraak.