AHoger beroep en cassatie

Hoger beroep en cassatie

 

Indien u het niet eens bent met de uitspraak (beschikking) van de rechtbank betreffende uw echtscheiding, dan heeft u de mogelijkheid om via uw advocaat hoger beroep in te stellen.

 .

Hoger beroep

.

Hoger beroep wordt ingesteld middels indiening van een beroepschrift bij het gerechtshof. Het hof bekijkt uw zaak opnieuw en doet vervolgens uitspraak (beschikking).

 .

Cassatie

.

De Hoge Raad der Nederlanden. Bent u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in sommige gevallen beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt uw zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht goed is toegepast.

 .

Termijn

.

Als u in hoger beroep wilt bij het gerechtshof of beroep in cassatie wilt instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden, dan moet u dat binnen drie maanden na de uitspraak doen. De termijn van drie maanden gaat in op de dag dat de beschikking is gegeven.

 ..

Ook voor het instellen van hoger beroep kunt u terecht bij Echtscheidingservice. Neem nu contact op voor een eerste afspraak.