Help, ik ga scheiden en mijn partner plundert de en/of rekening!

Help, ik ga scheiden en mijn partner plundert de en/of rekening!

.

Plotselinge grote uitgaven.

Wanneer een van de partners heeft aangegeven, dat hij of zij wenst te scheiden komt het nog al eens voor dat de andere partner, plotseling, grote uitgaven doet vanaf de en/ of rekening.

echtscheiding, alimentatie

.

Sluiten geen optie.

Het snel sluiten van de rekening is geen optie, immers, een en/of rekening kun je alleen wijzigen met toestemming van beide rekeninghouders. De partner die de uitgaven doet, zal niet snel geneigd zijn hier aan mee te werken.

.

Kosten voor gezamenlijke rekening?

Deze partner is vaak in de veronderstelling, dat deze kosten voor gezamenlijke rekening komen en tracht op deze wijze de ander te schaden.

Zijn deze kosten echter ook voor gezamenlijke rekening?

Het antwoord daarop is nee, niet noodzakelijkerwijs!

.

Aansprakelijk.

De partner, die de uitgaven heeft verricht, is aan de ander verplicht een schadevergoeding te betalen, op grond van art.1:164 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wegens schade aan de gemeenschap.

Dit is het geval, als er in de periode tot zes maanden voorafgaande aan de echtscheidingsprocedure:

  •  Lichtvaardig schulden zijn gemaakt;
  • De goederen der gemeenschap worden verspild;
  • Rechtshandelingen worden verricht zonder de vereiste toestemming van de ander, zoals bedoeld in artikel 1:88 BW.

.

Binnen drie jaar.

De rechtsvordering tot vergoeding moet echter wel binnen binnen drie jaren, na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking, worden ingesteld. De vergoeding speelt na de echtscheiding en komt daarom niet ten laste van de gemeenschap, maar van de schadeplichtige, dus degene die de uitgaven heeft verricht.

.

Meer informatie?

Mocht U in een soortgelijke situatie zitten, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies, of stel uw echtscheidingsvraag middels onderstaande link. Een van onze echtscheidingsadvocaten neemt dan zo spoedig mogelijk contact met U op.

.

Stel uw vraag!

.