Help, mijn huis staat onder water en ik ga scheiden!

Help, mijn huis staat onder water en ik ga scheiden!

 

Een situatie die we in de echtscheidingspraktijk dagelijks tegenkomen.

Hoofdelijk aansprakelijk

Als je samen een woning hebt gekocht ben je ook samen verantwoordelijk voor de hypotheek. Beide partners zijn dan, in de meeste gevallen, “hoofdelijk aansprakelijk”. Dat wil zeggen, dat beide partners door de bank kunnen worden aangesproken, tot het voldoen van de volledige hypotheekschuld.

echtscheiding, huis, onder, water

De echtelijke woning overnemen

Men kan er bij scheiding voor kiezen dat een van de partners de echtelijke woning overneemt. Hij of zij moet hiervoor dan wel over voldoende financiële middelen, of zekerheden beschikken, om ook daadwerkelijk de woning te kunnen overnemen.

 

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Als de bank akkoord gaat met overname, wordt de ex-partner “ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid”. De hypotheek komt dan geheel op naam van de overnemende partner.

 

Nieuwe hypotheekregels

Let op! M.i.v. van 1 januari 2013 ziet de Belastingdienst dit niet als een overname van de oude hypotheek. Zij stellen dat u een (half) huis van uw ex koopt en voor nieuwe aankopen gelden de nieuwe regels. Daar waar U voorheen wellicht een aflossingsvrije hypotheek had, moet U nu annuïtair gaan aflossen, over het “nieuwe deel”. Dit betekent dat uw maandlasten flink omhoog kunnen gaan.

 

Verliesgevende verkoop

Echter, overnemen of geld lenen is, gezien de economische crisis en de malaise op de huizen- en arbeidsmarkt vaak geen optie. Men kiest er dan ook steeds vaker voor om de woning toch te verkopen. Gezien het feit dat het huis een lagere waarde vertegenwoordigt, dan de hypotheek die er op rust, zal dit een verliesgevende verkoop zijn en blijven beide partners zitten met een restschuld. Een schuld waarvoor men hoofdelijk aansprakelijk is.

 

Andere oplossingen

Dit is natuurlijk een onwenselijke situatie. Er zijn dan ook nog andere manieren om dit probleem op te lossen. Één oplossing is de restschuld, die overblijft na verkoop ,om te zetten in een consumptief krediet. Nadeel hierbij is dat men, om hiervoor in aanmerking te komen, ook dient te beschikken over voldoende inkomsten. Ook hebben deze leningen, over het algemeen, een hoge rente.

 

WSNP

Een ander alternatief, dat steeds vaker voorkomt, is dat men, gezien de hoge schuldenlast en de onmogelijkheid middels minnelijk traject hier uit te komen, toevlucht zoekt in het wettelijk schuldsaneringstraject, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De bedoeling hiervan is dat men, na een periode van drie jaar verlost is, van zijn of haar schulden.

 

Nadelige gevolgen

Indien slechts één van de partners in de WSNP terechtkomt heeft dat gevolgen voor de andere partner. Immers de hoofdelijke aansprakelijkheid impliceert, dat hij of zij volledig aansprakelijk blijft voor de hypotheekschuld en geen verhaal meer heeft op de andere partner, nu deze met het afronden van het schuldsaneringstraject, na drie jaren, een “schone lei” heeft.

 

Nog niet verdelen

Om dit alles te voorkomen kan men er ook voor kiezen de woning en de schuld (nog) niet te verdelen en hierover afspraken te maken. Immers u bent niet verplicht na de echtscheiding al meteen te verdelen.

 

Moment van verdelen

In dit kader dienen afspraken te worden gemaakt over het moment van verdelen. Men kan er voor kiezen dat het huis verkocht gaat worden, binnen een bepaalde periode, of bijvoorbeeld, op het moment, dat de kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt.

 

Verdeelsleutel

Deze afspraken kunnen op verschillende manieren vormgegeven worden. Men kan kiezen voor een verdeelsleutel, waarbij bijvoorbeeld de achterblijvende partner de hypotheekrente betaalt, over de waarde van het huis en de helft van de daarboven liggende schuld en andere partner, de andere helft van de rente, over het meerdere van de schuld betaald. Andre varianten zijn uiteraard ook mogelijk.

Let op, deze rente is voor de vertrekkende partner, slechts de eerste twee jaar, na het daadwerkelijk vertrek, nog aftrekbaar in de inkomstenbelasting, daarna niet meer!

 

Onderhoudskosten

Ook over de kosten van (groot) onderhoud aan de woning zullen afspraken gemaakt moeten worden. Kosten die gemaakt worden in het kader van de “dagelijkse herstellingen” komen, normaliter, ten laste van de gebruiker.

 

Conclusie

In sommige gevallen kan het raadzaam zijn, om de verdeling van de woning nog even uit te stellen. Dit is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Uw advocaat kan u bij het nemen van deze beslissing met raad en daad bijstaan.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over bovenstaand onderwerp, kunt u contact opnemen met de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een echtscheidingsadvocaat zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Stel uw vraag!