AOverdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

 

In veel gevallen zal een onroerende zaak onderdeel zijn van het vermogen, bijvoorbeeld de eigen woning. Indien het woongenot daarvan ter beschikking wordt gesteld aan u of uw ex-echtgeno(o)t(e) of indien één van u beiden het gebruiksrecht daarvan toekomt, dan heeft dat voor de overdrachtsbelasting geen enkele betekenis. Deze heffing komt namelijk alleen aan de orde indien de juridische of economische eigendom van de zaak wordt overgedragen.

 .

Indien de woning bij echtscheiding echter wordt overgedragen aan de andere echtgeno(o)t(e) (voor de helft of geheel), leidt dat in beginsel tot heffing van overdrachtsbelasting over het overgedragen gedeelte. In de overdrachtsbelasting is echter een vrijstellingsbepaling opgenomen voor dit soort overdrachten: indien de woning tot de huwelijksgemeenschap behoorde en aan u of uw ex-echtgeno(o)t(e) wordt toegescheiden leidt dat niet tot het verschuldigd worden van overdrachtsbelasting.

.

Behoorde de woning niet tot het gemeenschapsvermogen, maar was deze bezit van u of uw ex-echtgeno(o)t(e) en wordt die nu overgedragen aan de ander, dan is de vrijstelling niet van toepassing. Er is dan dus gewoon overdrachtsbelasting verschuldigd. Overigens kan dit weer voorkomen worden door voorafgaand aan de echtscheiding, een wijziging aan te brengen in het huwelijksgoederenregime. Indien onroerende zaken aan derden worden vervreemd geldt er geen vrijstelling van overdrachtsbelasting.

.

Zoekt u advies over uw persoonlijke situatie? Neem dan direct contact op en laat u informeren, of stel uw vraag  via de onderstaande knop, een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

Stel uw vraag!