AErfrecht

Erfrecht

 .

Indien u geen testament heeft laten opmaken, is het raadzaam om dit na zo spoedig mogelijk te doen. Immers, indien u geen testament heeft laten opmaken blijven u en uw echtgeno(o)t(e) elkaars erfgenamen zolang de echtscheidingsbeschikking niet is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Het is dus aan te raden om al tijdens de echtscheidingsprocedure een testament te laten opmaken of, indien u wel een testament heeft, om dit te wijzigen, waarbij u uw echtgeno(o)t(e) onterft.

 .

Ook erfenissen en schenkingen die openvallen/gedaan worden voordat de echtscheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand, vallen in een eventuele gemeenschap en moeten derhalve tussen u en uw echtgeno(o)t(e) worden verdeeld. U kunt dit voorkomen door de erflater/schenker schriftelijk bij testament/akte te laten bepalen dat de erfenis/gift buiten de gemeenschap valt: de uitsluitingsclausule.

 .

Op het moment dat de echtscheiding officieel is, doordat de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, zijn u en uw ex-echtgeno(o)t(e) geen wettelijke erfgenamen meer van elkaar.

 .
Zoekt u advies over uw persoonlijke situatie? Neem dan direct contact op en laat u informeren, of stel uw vraag  via de onderstaande knop, een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

Stel uw vraag!