AWijziging van omstandigheden

Wijziging van omstandigheden

 .

Als de omstandigheden van u of uw ex-echtgeno(o)t(e) wijzigen, kan na verloop van tijd het vastgestelde of afgesproken alimentatiebedrag niet meer redelijk zijn. De rechter kan dan op verzoek van (één van) u beiden een ander bedrag vaststellen. Dat kan ook als de rechter bij zijn eerdere beslissing is uitgegaan van onjuiste of van onvolledige gegevens.

 .

Tenslotte kan de rechter ook een afspraak in het echtscheidingsconvenant wijzigen of intrekken. Een dergelijke wijziging kan plaatsvinden als één van u een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven en de ander dat destijds als juist heeft aangenomen. Er is dan, zoals dat heet, sprake van ’grove miskenning van behoefte of draagkracht.’

 .

Om een verzoek tot wijziging alimentatie bij de rechter in te dienen heeft u een advocaat nodig. Echtscheidingservice kan u hierbij van dienst zijn. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende eerste afspraak, of stel uw vraag  via de onderstaande knop, een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

Stel uw vraag!