AWijziging alimentatie

Wijziging alimentatie

 .

De overeengekomen of vastgestelde alimentatie kan gewijzigd worden op grond van wijziging van omstandigheden. Verder wordt de overeengekomen of vastgestelde alimentatie jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een door de Minister van Justitie vast te stelllen percentage: de wettelijke indexering.

 .

Wijziging van omstandigheden

 .

Als de omstandigheden van u of uw ex-echtgeno(o)t(e) wijzigen, kan na verloop van tijd het vastgestelde of afgesproken alimentatiebedrag niet meer redelijk zijn. De rechter kan dan op verzoek van (één van) u beiden een ander bedrag vaststellen. Dat kan ook als de rechter bij zijn eerdere beslissing is uitgegaan van onjuiste of van onvolledige gegevens.

 .

Tenslotte kan de rechter ook een afspraak in het echtscheidingsconvenant wijzigen of intrekken. Een dergelijke wijziging kan plaatsvinden als één van u een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven en de ander dat destijds als juist heeft aangenomen. Er is dan, zoals dat heet, sprake van ’grove miskenning van behoefte of draagkracht.’

 .

Om een verzoek tot wijziging alimentatie bij de rechter in te dienen heeft u een advocaat nodig. Echtscheidingservice kan u hierbij van dienst zijn. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende eerste afspraak.

 

Wettelijke indexering

 .

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen aangepast (geïndexeerd). Dit is in de wet vastgelegd in artikel 1:402a BW. De minister van Justitie stelt elk jaar in november daarvoor een percentage vast. Dit percentage wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Met dit percentage wijzigen automatisch alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het jaar daarop (indexering).

 .

U hoeft daarvoor niet naar de rechter en u hoeft er ook geen speciale afspraken over te maken. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt men naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid en de ontwikkeling van salarissen in andere sectoren.

 .

Het indexeringspercentage per 1 januari 2013 is vastgesteld op 1,7%. .

Uitzonderingen op de indexering

Op automatische aanpassing van alimentaties zijn een aantal uitzonderingen:.

 

- U kunt samen afspreken dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. U kunt ook de rechter verzoeken de indexering uit te sluiten. Dit kan wenselijk zijn als alimentatieplichtige een vast inkomen heeft, dat niet meegaat met het loon- en prijspeil.

 .

- Verder kunt u de indexering, bij overeenkomst of via de rechter, uitsluiten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een jaar. Een reden hiervoor kan zijn, dat de alimentatie aan het eind van een jaar wordt vastgesteld en de alimentatieplichtige niet op korte termijn een loonsverhoging krijgt.

 .

- Tenslotte kunt u kiezen voor een andere vorm van automatische aanpassing, die dan in een overeenkomst wordt vastgelegd of aan de rechter wordt gevraagd. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een koppeling aan de loonontwikkeling van de alimentatieplichtige. Bij een dergelijke regeling van automatische aanpassing moeten beide partijen elkaar op de hoogte houden van wijzigingen die van belang zijn, bijvoorbeeld inkomenswijzigingen. U kunt daar samen een informatieregeling voor vaststellen. Als de rechter zo’n aanpassing op maat geeft, kan hij of zij ook vaststellen wanneer er informatie voor de aanpassing moet worden gegeven.

 .

Voor meer informatie over bovenstaande uitzonderingen kunt u contact opnemen met een van de advocaten van Echtscheidingservice, of stel uw vraag via de onderstaande knop. Een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

Stel uw vraag!