ADuur alimentatie

Duur alimentatie

 

De alimentatieduur is wettelijk beperkt. Indien het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en kinderloos is gebleven, dan is de duur van de alimentatieplicht gelijk aan die van het huwelijk. In alle andere gevallen duurt de alimentatieplicht maximaal twaalf jaar.

 .

U en uw echtgeno(o)t(e) kunnen daar in onderling overleg van afwijken en een kortere of langere termijn overeenkomen. Ook kan de alimentatieplichtige de rechter verzoeken een kortere termijn (dan vijf of twaalf jaar) vast te stellen. De alimentatiegerechtigde heeft de mogelijkheid de rechter om een verlenging te verzoeken van de van rechtswege eindigende alimentatietermijn. Een dergelijk verzoek dient binnen drie maanden na afloop van de alimentatie gedaan te worden. De alimentatieverplichting eindigd tevens op het moment dat de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met iemand anders alsof zij getrouwd of geregistreerd partners zijn.

 .

Alimentatie vóór 1 juli 1994 vastgesteld

.

Indien u vóór 1 juli 1994 gescheiden bent, dan geldt er geen maximumtermijn voor de alimentatie, tenzij u en uw ex-echtgeno(o)t(e) onderling een termijn hebben afgesproken. Echter op het moment dat de alimentatie al langer dan vijftien jaar loopt, dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank om de alimentatie te beëindigen. Een dergelijk verzoek wordt echter alleen toegewezen indien de beëindiging niet leidt tot een noemenswaardige inkomensachteruitgang voor de alimentatiegerechtigde. Echtscheidingservice kan u hierover nader informeren.

 .

Neem vandaag nog contact op met onze advocaten, voor een vrijblijvende, eerste afspraak, of stel uw vraag via de onderstaande knop, een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens, zo snel mogelijk, beantwoorden.

Stel uw vraag!