ABetaling alimentatie

Betaling alimentatie

 

De rechter vermeldt in de beschikking op welke datum de alimentatie of de wijziging daarvan ingaat. De betaling voor de ex-echtgenoot moet over het algemeen maandelijks worden gedaan. Beide partijen moeten samen afspreken hoe de betalingen in de praktijk worden gedaan.

 .

Helaas komt het wel eens voor dat de ex-echtgeno(o)t(e) die partneralimentatie moet betalen, de alimentatieplichtige, zijn verplichting niet nakomt. Het kan zijn dat deze geen of te weinig alimentatie betaalt of de jaarlijkse indexering niet wenst op te volgen. Op dat moment kan de alimentatiegerechtigde afhankelijk van de situatie een aantal stappen ondernemen om te proberen toch de vastgestelde alimentatie te ontvangen.

 .

 

.

Afdwingen

 .
Indien de afspraken met betrekking tot de alimentatie in het echtscheidingsconvenant zijn opgenomen en deze door middel van een rechterlijke uitspraak zijn bevestigd, dan kan de alimentatiebetaling afgedwongen worden via een deurwaarder. Deze kan dan bijvoorbeeld beslag leggen op het inkomen van de betalingsplichtige. Men kan echter eerst een advocaat inschakelen die middels een verzoek aan de betalingsplichtige probeert de alimentatie toch te ontvangen. Indien dit niet lukt, kan alsnog een deurwaarder ingeschakeld worden.
Wanneer men alleen onderlinge afspraken over de te betalen partneralimentatie heeft gemaakt die niet zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant c.q. bij de rechter, dan kan men niet zonder meer een deurwaarder inschakelen.

 .

De alimentatiegerechtigde echtgeno(o)t(e) zal in dit geval, wanneer een verzoek tot betaling niet tot resultaat leidt, alsnog door de rechter de alimentatieplicht moeten laten opleggen aan de ex-echtgeno(o)t(e). Voor dit verzoek aan de rechter heeft men een advocaat nodig. Wanneer de situatie op het gebied van inkomen en persoonlijke situatie sinds het moment dat men onderling afspraken heeft gemaakt niet gewijzigd is, zal de rechter meestal de hoogte van de partneralimentatie zoals die onderling was overeengekomen, overnemen. Wanneer men van de uitspraak van de rechter een beschikking heeft ontvangen, kan men hiermee alsnog door de deurwaarder beslag laten leggen op inkomen van de betalingsplichtige.

 

Echtscheidingservice kan u hierin bijstaan. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende eerste afspraak, of stel uw vraag via de onderstaande knop, één van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens, zo snel mogelijk, beantwoorden.

Stel uw vraag!