AGesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand

 

Als u de kosten voor uw advocaat, die u bijstaat in de procedure van echtscheiding, niet (helemaal) kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd.

 .

Om hiervoor in aanmerking te komen kan uw advocaat een verzoek indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand om u op basis van toevoeging bij te staan in de procedure. Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt, verkrijgt u eveneens een vermindering van het griffierecht. Om voor een toevoeging in aanmerking te komen wordt uw bij de belastingdienst bekend inkomen, en dat van uw echtgeno(o)t(e), getoetst.

 .

Voorts wordt naast uw inkomen eveneens uw vermogen getoetst. Een toevoeging wordt enkel verstrekt indien u voldoet aan de in de wet vastgestelde inkomens- en vermogensgrenzen. Op dit moment mag uw inkomen niet hoger zijn dan €35.600 tezamen.