AFiscale gevolgen pensioenverdeling

Fiscale gevolgen pensioenverdeling

 .

De pensioenuitvoerder betaalt aan beide ex-echtgenoten de pensioendelen netto uit. Premies en belasting zijn al ingehouden. U krijgt aan het eind van het jaar van de pensioenuitvoerder een overzicht van wat u dat jaar aan bruto ouderdomspensioen hebt genoten, plus wat er is ingehouden aan premies en loonbelasting. Pensioenverdeling heeft in principe geen fiscale gevolgen, tenzij u en uw ex-echtgeno(o)t(e) door de verdeling van het pensioen in een andere (belasting)schijf komen.

 .

Als niét de pensioenuitvoerder, maar de ene ex-echtgeno(o)t(e) aan de ander een deel van het ouderdomspensioen uitbetaalt, zal hij of zij geen premies en loonbelasting inhouden voor de ander. Wel kan hij of zij zelf de uitbetaalde bedragen in mindering brengen op het belastbaar jaarinkomen, dat jaarlijks aan de belastingdienst wordt opgegeven. De ex-echtgeno(o)t(e) die het pensioendeel betaalt, kan al gedurende het jaar rekening laten houden met de aftrekbare doorbetalingen van een pensioendeel. Het is namelijk mogelijk een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen te krijgen. Het daarvoor benodigde aanvraagformulier kan hij of zij aanvragen bij de belastingdienst in de eigen woonplaats of regio.

 .
Daarna volgt altijd een aanslag inkomstenbelasting van de belastingdienst. De ex-echtgen(o)t(e) die het pensioendeel ontvangt, moet achteraf inkomstenbelasting en premies betalen aan de belastingdienst.