AHuwelijkse voorwaarden onderneming

In de meeste ‘standaard’ huwelijkse voorwaarden is er sprake van uitsluiting van elke gemeenschap. Hierbij wordt dan een verrekenbeding opgenomen. Dit houdt in dat het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, moet worden gedeeld. Uitgezonderd van de verdeling is het vermogen dat door erf of gift is verkregen. De verdeling gebeurt niet indien er sprake is van ‘koude uitsluiting’. Hierbij is iedere vorm van gemeenschappelijk inkomen uitgesloten. Deze koude uitsluiting kan worden gecorrigeerd door de rechter indien uw partner vrijwel volledig afhankelijk was van uw inkomen. Er bestaan twee soorten verrekenbedingen: het periodieke- en finale verrekenbeding.

Bij een periodiek verrekenbeding sluiten partners iedere gemeenschap van goederen uit en komen zij overeen na afloop van elk jaar de overgebleven inkomsten te verdelen. Onder een standaard periodieke verrekenbeding valt vaak ook de ondernemingswinst. De niet uitgekeerde winst uit uw onderneming wordt ook meegenomen bij uw verrekeningsplicht. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de onderneming. Uit de praktijk blijkt dat het verrekenbeding veelvuldig niet wordt nageleefd. Indien u niet jaarlijks heeft verrekend dient er aan het einde van het huwelijk alsnog een afrekening plaats te vinden. Dit kan er voor zorgen dat het hele vermogen van de onderneming aan zowel u als uw (ex-)partner toekomt. Het is raadzaam om de huwelijkse voorwaarden door een expert te laten beoordelen of het beoogde effect van veiligstelling van de onderneming daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Indien dit niet het geval is kunt u, indien u langer dan één jaar bent getrouwd, uw huwelijkse voorwaarden aanpassen.

Bij een finaal verrekenbeding vindt er een eenmalige verrekening aan het einde van het huwelijk plaats. Aan het einde van het huwelijk wordt het vermogen verdeeld. Van deze verdeling kan het ondernemingsvermogen worden uitgezonderd.

Zoekt u advies over uw persoonlijke situatie? Neem dan direct contact op en laat u informeren, of stel uw vraag  via de onderstaande knop, een van onze echtscheidingsadvocaten zal deze vraag vervolgens zo snel mogelijk beantwoorden.

Stel uw vraag!