ADe vennootschap onder firma / de maatschap

De vennootschap onder firma / de maatschap

De boedelverdeling van de vennootschap onder firma (vof) en de maatschap is vrijwel identiek. Een verschil met de vof en de maatschap wat betreft de boedelverdeling zit hem in de aansprakelijkheid. Bij de vof zijn alle vennoten voor 100% privé aansprakelijk als de vof haar verplichtingen niet nakomt. Bij een aankomende scheiding kan het van belang zijn om de rechtsvorm te veranderen of dat één van de partners uittreedt uit de onderneming. Bij een maatschap  is een maat alleen privé aansprakelijk voor zijn eigen daden en voor de daden van de maatschap in haar geheel. Ter bevordering van het leesgemak spreek ik nu enkel over de maatschap, maar geldt  dit stukje tevens voor de vof.

Als u samen met uw (ex)-partner een maatschap heeft opgericht, een onderlinge samenwerking niet meer gewenst is en geen andere maten bij de maatschap zijn betrokken kan de onderneming niet meer voortbestaan. De maatschap wordt ontbonden. Indien u of uw (ex)-partner de onderneming wilt voortzetten, moet de rechtsvorm veranderd worden. Als uw (ex)-partner tevens de onderneming wilt voortzetten wordt het eigendom (activa/passiva) verdeelt. Als u alleen de onderneming wilt voortzetten neemt u het eigendom van de maatschap over en dient u uw partner hiervoor financieel te compenseren.

Als u samen met uw (ex)-partner en een derde een maatschap heeft opgericht zonder notarieel contract dan eindigt in beginsel de maatschap. Als u niet wilt dat de maatschap ten einde komt en uw (ex)-partner weigert de maatschap te verlaten kunt u via de rechter de ander dwingen om uit te treden op grond van ‘gewichtige redenen’. Uw (ex)-partner heeft dan recht op een vergoeding.

Als u zonder uw (ex)-partner een aandeel heeft in een maatschap komt volgens de Hoge Raad dit aandeel toe aan u in privé. Economisch gezien hoort de waarde van dit aandeel toe aan de huwelijksgemeenschap. De onderneming komt toe aan u als ondernemer, maar uw (ex)-partner deelt mee in de waarde van de onderneming. U kunt dus zelf beslissen over het voortbestaan van de maatschap. Alleen uw deel in de maatschap valt in de gemeenschap van goederen. De hoogte van dit deel is afhankelijk van de vraag op welke wijze u getrouwd bent. Bent u getrouwd onder gemeenschap van goederen, dan heeft uw partner recht op 50% van de waarde van de onderneming. Stel u heeft met 3 maten een maatschap en de waarde van de onderneming is €500.000,-, dan heeft uw vrouw recht op 50% van 1/4e deel van de onderneming. Dus op 50% van €125.000,-. Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan zijn de voorwaarden doorslaggevend.  Als uw (ex)-partner recht heeft op een deel van de waarde van de onderneming, is dit voor zowel u als uw maten vervelend. Met het zicht op de continuïteit van uw onderneming is het raadzaam om in het echtscheidingsconvenant of bij het wijzigen huwelijkse voorwaarden alles zo in te richten dat het vermogen van, uw deel van, de maatschap gewaarborgd blijft in de maatschap. Voor meer informatie kunt u altijd een vraag stellen.

Let op dat de hierboven uiteengezette situatieschetsen niet zien op uw (ex)-partner die enkel werkzaam is voor uw onderneming.

Soms wordt een onderneming door scheidende partners voortgezet. De onderneming is winstgevend en men kan zakelijk en privé scheiden.  Het is raadzaam om de rechtsvorm te veranderen. Zoals eerder aangegeven kan je bij een vof persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden die uw (ex)-partner maakt. U denkt zakelijk en privé te kunnen scheiden, maar zorg er voor dat een eventueel risico wordt geminimaliseerd door uw vof om te zetten in een B.V.

Kan ik dit artikel gebruiken in een procedure?

Het is onverstandig om een procedure te starten op basis van dit artikel, of een van de andere artikelen op deze website. Dit artikel is slechts bedoeld als informatiebron over het echtscheidingsrecht. Om dit artikel leesbaar te maken is namelijk nogal wat aan juridische precisie geofferd, bovendien is het voor niet-juristen niet eenvoudig om de juridische finesses van een zaak te doorgronden. Raadpleeg daarom altijd een goede jurist voor u juridische stappen zet, bijvoorbeeld een advocaat van Echtscheidingservice.nl.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!