ADe aandelen

De aandelen

Als u getrouwd bent onder gemeenschap van goederen heeft uw partner recht op de helft van (de waarde van) uw aandelen in de B.V. Indien de B.V. beschikt over een groot vermogen kan het zeer goed mogelijk zijn dat u een eventuele uitkoop van uw partner niet kunt financieren. De waarde van de aandelen is een ingewikkelde situatie en wordt gebruikelijk na het advies van een accountant bepaalt. Indien u met uw partner geen overeenstemming heeft bereikt over de waarde van de aandelen kunt u altijd naar de rechter stappen. De rechtbank stelt dan naar redelijkheid en billijkheid vast tegen welke vergoeding u de aandelen kunt overnemen. Hierbij houdt de rechtbank rekening met de continuïteit van de onderneming. Stel de totale waarde van de aandelen van uw B.V. is €350.000,-, dan moet u €175.000,- aan uw partner betalen. Kunt u dit wel financieren? Een mogelijkheid is om uw partner de helft van uw aandelen te overdragen. Dit lijkt met het zicht op de continuïteit van de onderneming een goede oplossing, maar dat is het in de praktijk niet. Door het aandelenbezit van uw ex-partner heeft u steeds vaak met elkaar te maken. De ex-partner heeft dan, onder andere, het recht op dividend en stemrecht tijdens een aandeelhoudersvergadering. De praktijk laat zien dat dit een zeer ongewenste situatie is. De ex-partner kan bijvoorbeeld een enquêteverzoek indienen bij de ondernemingskamer indien hij/zij van mening is dat de B.V. te weinig dividend uitkeert. Hierdoor heeft u nog steeds vaak te maken met uw ex-partner. Ik kan me voorstellen dat dit na een scheiding ongewenst is. Een oplossing voor dit probleem kan zijn het onderbrengen van uw aandelen in een stichting administratiekantoor waarvan u de enige bestuurder bent. Op deze manier heeft uw (ex)-partner recht op de waarde van de aandelen, maar heeft u de zeggenschap over de aandelen.

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan is de inhoud van deze huwelijkse voorwaarden doorslaggevend. Indien geregeld is dat u buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd was, dan behoren de aandelen toe aan diegene op wiens naam de aandelen staan. Zie huwelijkse voorwaarden voor meer informatie.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!