AAlimentatie directeur-grootaandeelhouder

Alimentatie directeur-grootaandeelhouder

Bij een echtscheiding levert u, als meest verdienende partner, een bijdrage aan het levensonderhoud van uw ex-partner en eventuele kinderen. De alimentatie. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de vraag hoeveel uw ex-partner nodig heeft om in haar levensonderhoud (en eventueel van uw kinderen) te kunnen voorzien. Tevens is de hoogte van de alimentatie afhankelijk van de vraag hoeveel u als ondernemer kunt bijdragen. De hoogte van uw inkomen is  doorslaggevend voor de berekening van uw draagkracht. Het komt vaak voor dat de partner van de directeur-grootaandeelhouder inzicht heeft in het geld dat beschikbaar was voor de uitgaven van het gezin, maar geen idee heeft op welke wijze dit geld uit de onderneming werd gehaald. Dit komt hoofdzakelijk omdat uw inkomen als directeur-grootaandeelhouder onder andere wordt bepaald door het salaris, dividend en uw opnamen van de rekening-courant.

Salaris

Als directeur-grootaandeelhouder kunt u zelf de hoogte van uw salaris bepalen. Volgens de wet is het minimale gebruikelijke salaris voor u als directeur-grootaandeelhouder minstens €44.000,-. Uw loon mag bovendien, in beginsel, niet lager zijn dan het loon van uw best betaalde werknemer. Ook mag uw loon niet in grote mate afwijken van wat gebruikelijk is bij niet directeur-grootaandeelhouder-verhoudingen. De vergoeding moet dus marktconform zijn. Bij het bepalen van uw salaris dient u daarom te kijken naar de salarissen in vergelijkbare situaties. Het is van belang dat u de hoogte van uw salaris kunt motiveren. U heeft  belang bij een relatief laag salaris bij een aankomende echtscheiding, uw (ex-)partner heeft belang bij een relatief hoog salaris. Het op het laatste moment minimaliseren van uw salaris zal weinig effect hebben. Bij de berekening van de alimentatie wordt gekeken naar het gemiddelde salaris van de laatste drie boekjaren.

Dividend

Bij de berekening van uw draagkracht wordt het gemiddelde dividend over de laatste drie boekjaren meegenomen. Uw (ex-)partner wil een zo hoog mogelijk dividend en zal een winstuitkering verlangen. U als ondernemer bent meer begaan met de continuïteit van de onderneming. Het minimaliseren van de activa komt niet ten goede van de continuïteit van de onderneming. U bent als directeur-grootaandeelhouder verplicht, om bij de beslissing om dividend uit te keren, een continuïteitsvoorstelling te maken van de onderneming. Om te bepalen of een dividenduitkering verantwoord is, is de toekomstige operationele kasstroom van de onderneming van belang. Als u als directeur-grootaandeelhouder een dividenduitkering goedkeurt waarbij u had kunnen verwachten dat door de dividenduitkering de crediteuren niet meer betaald kunnen worden, bent u persoonlijk aansprakelijk. Het is voor een ondernemer niet eenvoudig om in de toekomst te kijken. Daarom is het verstandig om voorzichtig te zijn als het aankomt op het uitkeren van dividend. Als u niet van plan bent om dividend uit te keren is het van belang om de exacte reden toe te lichten aan uw (ex-)partner. De rechter houdt ook rekening met de persoonlijke aansprakelijkheid van u als directeur-grootaandeelhouder bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie.

Rekening-courant

Een rekening-courantschuld van u als directeur-grootaandeelhouder aan de B.V. ontstaat doordat u geld aan de B.V. onttrekt zonder dat dit wordt betiteld als salaris of dividend. In de praktijk komt het vaak voor dat een ondernemer geld van de B.V. gebruikt voor privé doeleinden. Fiscaal is het aantrekkelijker om met behulp van de rekening-courant het relatief lage bruto salaris te compenseren om alle privé-uitgaven te kunnen betalen. Daarbij is het hebben van een rekening-courant fiscaal aantrekkelijker dan het uitkeren van dividend. Het hebben van een rekening-courant bij uw B.V. wordt ook gezien als een voorschot op dividend. De rekening-courant wordt daarom meegenomen bij het berekenen van de hoogte van uw alimentatie.
De rekening-courantschuld kan in een echtscheiding tot veel discussie leiden. Het is u aan te bevelen om deze rekening-courantschuld te minimaliseren, indien u hiervoor voldoende eigen vermogen of reserves heeft. De rekening-courant geeft bovendien een vertekend beeld van de financiële situatie van uw bedrijf, waardoor er ook een vertekend beeld kan ontstaan van de hoogte van uw bijdrage in de alimentatie. De balans van een B.V. met rekening-courant van de directeur-grootaandeelhouder wekt de indruk dat de onderneming over korte termijn weer over het geld kan beschikken dat aan de directeur-grootaandeelhouder is uitgeleend. Dit is in werkelijkheid vrijwel nooit het geval. Het komt niet vaak voor dat de directeur-grootaandeelhouder met privé vermogen de rekening-courantschuld aan de B.V. direct kan terugbetalen. De presentatie van de rekening-courantvordering op de directeur-grootaandeelhouder zorgt voor een te positief beeld van de onderneming aangaande de solvabiliteit en de liquiditeit.

Stel uw vraag aan echtscheidingservice.nl

Is dit artikel niet helemaal duidelijk, wilt u graag meer weten over dit onderwerp, of wilt u graag weten hoe dit artikel toegepast moet worden op uw specifieke situatie. Via de onderstaande knop kunt u gratis en vrijblijvend een vraag stellen aan Echtscheidingservice.nl. Een advocaat van Echtscheidingservice.nl beantwoordt uw vraag dan zo snel mogelijk.

Stel uw vraag!