ABezwaar tegen verdeling

Bezwaar tegen verdeling

 .

Als u een verschil van mening hebt met de pensioenuitvoerder over de verdeling van het pensioen en u komt er met de pensioenuitvoerder niet uit, dan kunt u zich tot de kantonrechter wenden.

 .

Voordat u naar de rechter gaat, kunt u eerst proberen via een eventuele klacht-, bezwaar- of beroepsregeling van de pensioenuitvoerder tot een oplossing te komen. Wanneer dat niet mogelijk is of u bent het niet eens met de uitkomst van die procedure, kunt u zich alsnog tot de kantonrechter wenden. Voor een dergelijke procedure is een advocaat niet verplicht. Het is echter verstandig om juridisch advies te vragen, voordat u de procedure begint.

.

Heeft u een verschil van mening met uw ex-echtgeno(o)t(e) over de verdeling van het pensioen en komt u er samen niet uit, dan kunt u zich tot de rechtbank wenden. U bent dan wel verplicht u te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

.

Echtscheidingservice kan u hierin bijstaan. Neem vandaag nog contact op voor een eerste afspraak.