Heeft U recht op de helft van de overwaarde van het huis?

Heeft U recht op de helft van de overwaarde van het huis? Ook als het huis op de naam van Uw partner staat?

Het Gerechtshof Den Bosch heeft zich recentelijk uitgesproken over deze kwestie.

Periodiek verrekenbeding niet uitgevoerd.

Man en vrouw waren getrouwd onder uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. In de huwelijkse voorwaarden was een periodiek verrekenbeding opgenomen, zoals zo vaak, in de praktijk, is hieraan nimmer uitvoering gegeven.

Woning op naam van man.

Tijdens het huwelijk hebben partijen een woning gekocht en die alleen op naam van de man gezet. Echter de echtelijke woning is volledig gefinancierd, met een aflossingvrije hypotheek, op naam van zowel de man, als de vrouw.

Nu is het de vraag of de recht op de helft van de overwaarde van de woning moet worden?

Schulden uit eerste huwelijk vrouw.

De vrouw is van mening van wel en stelt dat is gekozen voor zowel de huwelijkse voorwaarden, als het op naam stellen van de man van de woning, omdat er mogelijk sprake was van schulden uit haar eerste huwelijk. De bedoeling van partijen was dan ook nadrukkelijk de bescherming van het vermogen tegen derden. De vrouw ging er dan ook vanuit dat een eventuele overwaarde van de woning gemeenschappelijk zou zijn.

Vrouw heeft recht op helft overwaarde.

Het hof deelt die mening, in die zin dat zij het niet aanvaardbaar acht, indien de vrouw niet zou kunnen meedelen in de opbrengst van de woning. Het hof overweegt, naast het door de vrouw aangedragen argument, dat de woning uitsluitend op naam van de man was gesteld, om de woning veilig te stellen voor eventuele schuldeisers uit het vorige huwelijk van de vrouw, hierbij dat de hypothecaire geldlening ten name van beide partijen was afgesloten en dat partijen gezamenlijk (vanuit het overgespaard inkomen) een polis levensverzekering hebben bekostigd, bedoeld om de hypotheek mee af te lossen.

ECLI:NL:GHSHE:2013:3410, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Datum uitspraak 11-07-2013

Wenst U meer informatie over dit onderwerp, of heeft U andere vragen met betrekking tot Personen- en Familierecht? Neem vrijblijvend contact met ons op: 0475 419 419.